Kategórie
Tlačové správy

SASKA ako jediná predložila serióznu odpoveď ministrovi financií

O odpoveď žiadal on sám. Z jeho reakcie sme sklamaní.

Kategórie
Osobné

Som Rusín (z diskusie)

Jedno diskusné fórum je súkromné. Len registrovaní účastníci vidia diskusné témy a následné príspevky.

Kategórie
Osobné

Súboj titanov (54)

Slade verzus Girlschool.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

10 zistení, že ateisti sú na tom lepšie

Na svete je asi 13 % ateistov a ich počet stúpa. Súčasne sa zvy­šuje aj počet zistení, že ateisti majú zo svojho postoja určitý osobný úžitok.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

7 faktov o ateistoch

Odhadovať počet ateistov v USA je kompli­ko­vaná zá­le­ži­tosť. Nie­ktorí dospelí sa oz­na­čujú za ateistov, ale sú­časne vra­via, že veria v Boha alebo ne­ja­kého uni­ver­zál­neho ducha. Iní sa prizná­vajú k členstvu v ne­ja­kej cirkvi (ka­to­líckej, pro­testantskej alebo ži­dovskej), ale vy­hla­sujú, že ne­veria v Boha.

Kategórie
Tlačové správy

Zákaznícke programy alebo Žiadna zľava zadarmo

Zákaznícke karty a aplikácie vydávané rôznymi obchodnými reťazcami pou­žíva väčšina spo­tre­bi­teľov.

Kategórie
Osobné

Súboj titanov (53)

The Ramones verzus Anthrax.

Kategórie
Tlačové správy

Nesúhlasíme s vyššími daňami

Očakávame odpoveď od ministra financií.

Kategórie
Tlačové správy

Počet ojazdených áut v ponuke sa zvyšuje, rastú ale aj ich ceny

Na slovenskom trhu bolo v júli v ponuke 61 247 auto­mo­bilov, čo je o 4 570 viac ako v júni. Stredná hod­nota ceny jazdeniek sa ale zvýšila.

Kategórie
Tlačové správy

Dovoz jazdených áut prekvapujúco stagnuje aj po zmenách registračných poplatkov

Predpoklady o náraste importu jazdeniek z cudziny po prijatí legislatívnych zmien súvisiacich so zmenou poplatkov za prihlásenie a prepis áut, ktoré začali platiť od júla tohto roku, sa zatiaľ nenaplnili.