Kategórie
Knihy Osobné

Vianočná osemsmerovka (č. 5)

Súťaží sa o knihu s názvom Dôvod, ktorej autorom je Tomáš Lemešani.

Kniha Dôvod (autor: Tomáš Lemešani)
Kniha Dôvod (autor: Tomáš Lemešani).

Krátky úryvok z knihy:

„Slzy sa jej liali po lícach, no čítala ďalej. K spisu bola pri­lo­žená do­ku­men­tácia. Sved­čila o tom, že zákrok odobrili všetky potrebné zložky. Obsahom boli aj krátke do­ku­men­tácie prí­pa­dov Wagnerová, Kovacs a man­že­lov Kom­ra­to­vov­cov. Zvý­raz­ňo­va­čom boli pod­čiar­knuté mená schva­ľu­jú­cich lekárov, ktoré sa vo všet­kých prí­pa­doch zho­do­vali. Aj v tom Félixovom… Na ďalšom liste bol zoznam mien s krát­kymi poznám­kami k pre­po­je­niam s prí­pad­mi…“ (do­kon­čenie vety je ukryté v taj­ničke osem­sme­rovky).

Po prečiarknutí 17 slov z legendy vám ostane 18 ne­pre­čiar­knu­tých písmen, ktoré tvoria taj­ničku osem­sme­rovky.

Vianočná osem­sme­rovka č. 5 (2. op­ra­vená verzia)

Kliknite na odkaz Vianočná osem­sme­rovka (č. 5). V no­vom okne sa vám otvorí sú­ťaž­ná osem­sme­rovka vo for­máte PDF. Nie je potrebné sa pri­hla­so­vať. Stačí len kliknúť na ikonu pre stiahnutie súboru (vpravo hore). Vytlačte si súbor a vylúštite osem­sme­rovku.

Tajničku zasielajte na e-mail: admin@humanisti.sk do 18. de­cem­bra 2023.

Traja výhercovia alebo až tri výherkyne budú od­me­ne­ní knihou Dôvod.

Súťaž končí 18. decembra 2023 o pol­noci.

Do zlosovania budú zaradení len súťažiaci, ktorí pošlú svoju poštovú adresu (meno, ulica, mesto/obec).


Autor: Ján Parada.

5 odpovedí na “Vianočná osemsmerovka (č. 5)”

Hmm, zo zdroja od Google mi osemsmerovku trošku dlhšie načítava. Preto počkajte, buďte trpezliví, ona sa nakoniec načíta.

Prosím o pochopenie. Pokiaľ Vám ostane jedno písmeno P na konci v predposlednom riadku, tak to písmeno ignorujte. Tajnička má len 18 písmen. Až dnes som bol na túto moju chybu upozornený.

tajnička vylúštená, odpoveď odoslaná, teraz už len dúfať že sa na mňa usmeje šťastie, kedže som knihomoľ, kniha by veľmi potešila 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *