Kategórie
Knihy Tlačové správy

Rodinné správanie populácie Slovenska

Štatistika v súvislostiach.

SODB 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky 31. októbra 2023 vydal prierezovú analytickú publikáciu Rodinné správanie populácie Slovenska. Publikácia zostavená z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a výsledkov zisťovania EU SILC nadväzuje na obdobnú publikáciu vydanú Štatistickým úradom SR v roku 2015.

Štatistika v súvislostiach (Rodinné správanie populácie Slovenska)
Štatistika v súvislostiach (Rodinné správanie populácie Slovenska).

Inovácie implementované do Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 umožnili komplexnejší prístup k spracovaniu rodinnej problematiky zo štatistického hľadiska.

Publikácia je zameraná na aktuálne charakteristiky rodinného správania, vývoj rodinných štruktúr od roku 1961, životné podmienky rodín i predpoklady budúceho vývoja rodinného správania populácie SR. Nosná je kapitola detailne charakterizujúca rodinné štruktúry k 1. januáru 2021 z hľadiska ich typov a vo vzťahu k národnosti, náboženskému vyznaniu, štátnemu občianstvu, vzdelaniu, zamestnaniu atď. pomocou sofistikovane spracovaných dátových výstupov, a tak podnecujúca odborníkov z rôznych oblastí k hľadaniu príčinných súvislostí daného stavu.

Vizualizačné prvky (mapy, grafy) efektívne dopĺňajú analytické texty a dátové tabuľky, a pomáhajú tak zvýšiť zrozumiteľnosť a efektívnosť využitia predkladanej štatistickej práce.

„Som si istý, že táto publikácia bude užitočná najmä pre odborníkov zodpovedných za tvorbu rodinných politík, za politiky súvisiace s demografickým vývojom populácie Slovenska, ale bude zaujímavou informačnou správou aj pre laickú verejnosť,“ uviedol Peter Peťko, predseda Štatistického úradu SR.

Komplexná publikácia spolu s dátovými výstupmi je dostupná na webovom sídle Štatistického úradu SR. a na www.scitanie.sk v časti Analýzy.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *