Kategórie
Tlačové správy

Platenie mobilmi zažíva boom

Je to už každá piata úhrada v ob­cho­doch.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Ligu za ľudské práva

Každý rok môžete poukázať časť dane z príjmu, ktorú zapla­títe, občianskemu zdru­že­niu alebo nadácii podľa vášho výberu. Budeme veľmi radi, ak sa Liga za ľudské práva stane občianskym zdru­že­ním, kto­ré­mu po­u­ká­že­te podiel zapla­te­nej dane.

Kategórie
Humanistická pomoc

Vaše 2 % z dane pomôžu v boji s dezinformátormi

Kto ešte má možnosť podať daňové priznanie, ve­nuj­te po­zor­nosť pro­jek­tu Konšpi­rá­to­ri.sk.

Kategórie
Tlačové správy

Tvrdo odsudzujeme zrušenie výzvy pre mimovládky na ľudskoprávne projekty

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS), ktorá je reakciou na zru­še­nie dotačnej výzvy na pro­jekty v oblasti ľudských práv.

Kategórie
Tlačové správy

BILLA je dobrý sused, záleží jej na zdraví detí

Sieť supermarketov BILLA pokračuje vo svojej aktivite „Dobrý sused“, ktorú naj­novšie zre­a­li­zo­va­la v Slád­ko­vi­čove a Lip­tov­skom Mikuláši.

Kategórie
Tlačové správy

AURES Holdings rozširuje vedenie

Spoločným generálnym riaditeľom skupiny sa stal Petr Vaněček.

Cieľom novej štruktúry top managementu je ešte viac podporiť rast skupiny.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP opäť otvára grantový program Športuj aj Ty!

Nadácia SPP spúšťa nový ročník grantového programu „Športuj aj TY“ na pod­po­ru pohybu detí a mlá­deže, vrátane osôb so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním.

Kategórie
Tlačové správy

Ste SAD?

Neustále zlá nálada, strata záujmu o bežné denné akti­vi­ty, pod­ráž­de­nosť, pocity zúfalstva, viny a bez­význam­nosti, letargia a ospa­losť počas dňa, dlhší spánok ako zvy­čajne a ťaž­kosti s ranným vstá­va­ním, chuť na uhľo­hydráty a následné pri­be­ra­nie či strata chuti na sex.

Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing posilňuje v oblasti energetického práva

Jedna z troch najväčších medzinárodných advo­kát­skych kan­ce­lá­rií na Slo­ven­sku [1] získala novú posilu.

Kategórie
O politike

Zrušená kandidatúra verzus rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu

Róbert Švec sa rozhodol kandidovať za prezidenta.