Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Ligu za ľudské práva

Každý rok môžete poukázať časť dane z príjmu, ktorú zapla­títe, občianskemu zdru­že­niu alebo nadácii podľa vášho výberu. Budeme veľmi radi, ak sa Liga za ľudské práva stane občianskym zdru­že­ním, kto­ré­mu po­u­ká­že­te podiel zapla­te­nej dane.