Kategórie
Tlačové správy

BILLA je dobrý sused, záleží jej na zdraví detí

Sieť supermarketov BILLA pokračuje vo svojej aktivite „Dobrý sused“, ktorú naj­novšie zre­a­li­zo­va­la v Slád­ko­vi­čove a Lip­tov­skom Mikuláši.

Občianske združenie BILLA ľuďom

Žiakov základných škôl v mestách a obciach, kde BILLA otvára nové predajne, obdarúva v rámci tejto aktivity čerstvým ovocím. Materským školám na­chá­dza­jú­cim sa v blízkosti nových predajní zas spoločnosť ponúka meranie detského zraku, čím prispieva k pre­ven­cii a včasnej liečbe očných chorôb.

Podporiť miestne komunity a vybudovať si s nimi pozitívny vzťah – to je cieľom aktivity „Dobrý sused“ spoločnosti BILLA. Keďže je rodinne orientovanou firmou, touto aktivitou sa zameriava na zdravie detí. Po otvo­rení novej predajne zavítali zástupcovia BILLA počas februára k deťom do Slád­ko­vi­čova, kon­krétne do Spo­je­nej školy a ma­ter­ských škôl Budovateľská, Fučíkova a Jána Dalloša. Dobrým susedom sa BILLA rovnako stala aj pre deti v základnej škole Janka Kráľa a v ma­ter­skej škole Agátik v Lip­tov­skom Mikuláši. V mi­nu­lom roku zas spoločnosť potešila deti v Chorvátskom Grobe a Seredi. Do akti­vity „Dobrý sused“ tak sieť supermarketov dovedna zapojila už 3 197 chlapcov, dievčat a ich učiteľov.

Žiakom navštevujúcim základné školy v blízkosti svojich novo­otvo­re­ných predajní BILLA venuje balíčky s čerstvým ovocím. Celkovo už rozdala 2 704 takýchto balíčkov, teda 8 112 kusov ovocia. Ovocné prekvapenie u detí vyvoláva prirodzený záujem o zdravú stravu a najmä počas zimných mesiacov im dodáva chýbajúce živiny a po­sil­ňuje imunitu. Balíčky ovocia pre deti sú v ak­tuál­nom období zložené z pro­duktov privátnej značky Bon Via, ktoré BILLA priváža zo slneč­ných krajín sveta, vypestované preverenými farmármi.

„Kvalitné potraviny sú základom správneho a zdravého vývinu detí, preto ich už odmala motivujeme ku kon­zu­má­cii čerstvého ovocia a ze­le­niny. Ako dobrý sused prichádzame za žiakmi základných škôl priamo do ich tried. Počas zimného obdobia sa môžeme spoľahnúť na našu privátnu značku Bon Via. Jej sortiment zahŕňa plodiny z tej naj­lepšej medzi­ná­rod­nej produkcie, slnkom vypestované, v prémiovej aj bio kvalite. Sme radi, že školáci sa našim ovocným návštevám vždy tešia, a že prispievame k vytvá­ra­niu ich správnych stravovacích návykov,“ povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA a pod­pred­sed­níčka pred­sta­venstva o. z. BILLA ľuďom.

Bezchybný zrak u najmenších

Podporu detí z materských škôl v mestách a obciach, kde otvára nové predajne, prepojila spoločnosť BILLA v akti­vi­te „Dobrý sused“ s ďalším projektom – pre­ven­tívnym programom „Zdravé oči už v škôlke“. Výnimkou sú materské školy v Slád­ko­vi­čove a Lip­tov­skom Mikuláši, ktoré do tohto programu boli samo­statne vopred prihlásené. Od BILLA tak miestni škôlkari dostali balíčky ovocia značky Bon Via.

Na programe „Zdravé oči už v škôlke“ BILLA spolu­pra­cuje s Úniou nevidiacich a sla­bo­zrakých Slovenska (ÚNSS). Cieľom programu je odhaliť očné poruchy v ranom detskom veku, keď je ešte možné ich úspešne vyliečiť. Vďaka bez­bo­lestnému a hra­vému vyšetreniu vedia odborníci z ÚNSS u škôlkarov zistiť tupo­zrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďa­le­ko­zrakosť. Počas uplynulých šiestich ročníkov bolo v programe skontro­lo­va­ných viac ako 106 000 detí v ma­ter­ských školách po celom Slovensku, pričom u 15 % z nich bola nájdená očná odchýlka. S programom „Zdravé oči už v škôlke“ získala BILLA za významný spoločenský prínos prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022.

„Dôležitosť nášho preventívneho očného programu je nespo­chyb­ni­teľ­ná, pre­tože v ňom pred­chá­dzame rozvi­nu­tiu očných chorôb a pred­ško­lá­kom doslova zachra­ňu­jeme zrak. Ani ten naj­sta­rostli­vejší rodič si totiž nemusí všimnúť, ak sa u jeho dieťaťa začnú prejavovať problémy s vi­de­ním. Ako dobrý sused a partner komunít ponúkame možnosť skríningového merania očí materským školám v blízkosti našich novo­otvo­re­ných predajní, a tým k zdravému zraku prispie­va­me ešte u väčšieho počtu slovenských detí,“ uviedla Jana Gregorovičová.

Foto:

Materská škôlka v Sládkovičove dostala aj veselé vitamíny
Materská škôlka v Slád­ko­vi­čo­ve dostala aj veselé vi­ta­mí­ny.
Dobrý sused v škôlke v Sládkovičove obdaril ovocným prekvapením
Dobrý sused v škôlke v Slád­ko­vi­čove obdaril ovocným prekva­pe­ním.
Dobrý sused v Liptovskom Mikuláši
Dobrý sused v Lip­tov­skom Mi­ku­láši.

Autorka: Jana Gregorovičová.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLOVAKIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *