Kategórie
Tlačové správy

Aký je výskyt sklerózy multiplex na Slovensku?

Rozhovor s prof. PhDr. Róbertom Babeľom, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, pro­rek­to­rom pre vedu, výskum a styk so za­hra­ni­čím Slo­ven­skej zdra­vot­níc­kej uni­ver­zity (SZU).

Kategórie
Tlačové správy

Čo je skleróza multiplex?

Rozhovor s doc. MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD., predsedníčkou sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Zastavme sklerózu multiplex skôr ako ona zastaví nás

Čo je skleróza multiplex a aké mýty sa s týmto ocho­re­ním spá­ja­jú?
Skleróza multiplex je vážne ochorenie z pohľadu pa­cien­ta i ce­lo­spo­lo­čen­ských strát.
Aký je význam včasného nasadenia vyso­ko­účin­nej liečby pre pa­cien­tov so skle­ró­zou multi­plex?
Čo bráni tomu, aby dostal vyso­ko­účin­nú liečbu každý vhodný pacient so skle­ró­zou multi­plex?

Kategórie
Humanistická pomoc

Zrušenie možnosti poukázať dve percentá z daní mimovládkam by negatívne ovplyvnilo niektoré firmy aj tretí sektor

S blížiacim sa podávaním daňových priznaní sa fyzické a práv­nické osoby rozho­dujú, komu ve­nu­jú dve per­cen­tá z daní.

Kategórie
Tlačové správy

ZOO Bratislava pripravila na jarné prázdniny bohatý program komentovaných kŕmení

Od marca sa menia otváracie hodiny.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % z dane Občianskemu združeniu pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

Študenti sa uchádzajú o pomoc.

Kategórie
Tlačové správy

Predložili sme uznesenie k smrti Alexeja Navaľného

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k uzneseniu k smrti Alexeja Navaľného, ktoré sme predložili do národnej rady.

Kategórie
Tlačové správy

Benefičný beh ORUNgutan odštartuje už o 64 dní

ZOO Bratislava informuje.

Kategórie
Tlačové správy

Michal Kľučár posilňuje ONE FAMILY OFFICE na Slovensku na pozícii associated partnera

Michal Kľučár posilňuje na pozícii associated partnera slo­ven­ský tím ONE FAMILY OFFICE.

Kategórie
Tlačové správy

Až jedenásť lokalít bude na jar sadiť budúcnosť

S výsadbami pomôže aj nový mini­seriál.