Kategórie
Humanistická pomoc

Vaše 2 % z dane pomôžu v boji s dezinformátormi

Kto ešte má možnosť podať daňové priznanie, ve­nuj­te po­zor­nosť pro­jek­tu Konšpi­rá­to­ri.sk.

2 % z dane pre projekt Konšpirátori.sk

Navštívte stránku Konšpirátori.sk, prí­pad­ne si pre­čí­tajte aj článok Konšpi­rá­to­ri.sk sa bránia proti útokom dezin­for­má­to­rov na súdoch. Potre­bujú aj vašu pomoc.

Do vyhlásenia o poukázaní zapla­te­nej dane stačí vyplniť tieto údaje:

IČO:52115186
Obchodné meno (názov):KONŠPIRÁTORI.SK

Dôležité: IČO sa zarov­ná­va sprava a ak ob­sa­hu­je menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *