Kategórie
Tlačové správy

Publikácia RODINNÉ SPRÁVANIE POPULÁCIE SLOVENSKA

Prinášame vám zaujímavé informácie z publi­ká­cie RODINNÉ SPRÁ­VA­NIE PO­PU­LÁ­CIE SLO­VEN­SKA.

Kategórie
Humanistická pomoc

Môžeme spolu ukončiť bezdomovectvo rodín

Boh nám dáva opäť možnosť.

Kategórie
Tlačové správy

V rodinách založených manželstvom žije 53 % populácie Slovenska

Tento týždeň si pripomíname význam man­žel­stva pre spo­loč­nosť.

Kategórie
Tlačové správy

Valentín: Muži preferujú v autách rôzne asistenčné systémy, ženy skôr tempomat

Skupina AURES Holdings sa každý rok s príchodom sviatku všetkých zamilovaných pozerá na rozdiely pri výbere automobilov u žien a mužov vo svojej medzinárodnej sieti autocentier AAA AUTO a Mototechna.

Kategórie
Tlačové správy

Veritelia a štátne inštitúcie doplácajú na neefektívnosť niektorých exekútorov

Inkasné spoločnosti preto vyzývajú Ministerstvo spra­vod­li­vosti SR na zme­nu legisla­tí­vy.

Kategórie
Tlačové správy

Nákup na splátky pre podnikateľov

Ďalšia novinka od Home Creditu.

Kategórie
Humanizmus

ZOO Bratislava ponúka nezabudnuteľné valentínske zážitky

Rande so žirafami, lamami, ťa­va­mi či di­viakmi!

Kategórie
Humanizmus

Africké fairtradové ruže majú nižší vplyv na životné prostredie než tie z európskych skleníkov

Svätý Valentín tradične zvyšuje predaje kvetín a pri­ro­dze­ne tiež oži­vuje debatu o tom, za akých pod­mie­nok sú rezané kvetiny pre­dá­vané na na­šom trhu pesto­va­né a ako sa k nám dostá­va­jú.

Kategórie
Tlačové správy

Katolícka cirkev pri novele Trestného zákona nepochopiteľne mlčí

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k no­ve­le Trestného zákona a ka­to­líckej cirkvi na Slo­ven­sku.

Kategórie
Osobné

Bájka o platení desiatku

Prikázanie deviate: Platiť budeš pra­vi­del­ne de­sia­tok len nám a ni­ko­­mu inému.