Kategórie
Humanistická pomoc

Každý deň sa nájde niečo, z čoho zastáva rozum

Júnové číslo časopisu NOTA BENE je vonku!

NOTA BENE

Rosie má vždy dostatok inšpirácie pre svoje nežne zvie­rat­kov­ské kresby. Nedajte sa však po­mý­liť, pointu tria­fajú vždy po­ho­to­vo a presne.

Rosie Naive Art
Ilustrácia Rosie Naive Art.

„Je to úplne iné ako maľovať na plátno. Keď mám nápad, hodím ho do di­gi­tál­nej podoby veľmi rýchlo. Nebaví ma vy­ma­ľo­vá­vať si, šra­fo­vať, snažiť sa o kopu detailov,“ hovorí Rosie Babicová, autorka ka­ri­ka­túr Rosie Naive Art. „Je to oslo­bo­dzu­jú­ce, lepšie ako terapia a kaž­dé­mu to od­po­rú­čam,“ dodáva.

Rada sa zasmeje na suchom anglickom humore, dobrej satire, ohromne ju bavia aj Česi a Mo­ra­váci s ich schop­nosťou baviť sa sami na sebe.

V júnovom časopise NOTA BENE si môžete prečítať, ako sa zro­di­li posta­vičky Red a Vlk, ako jej humor pomáha bo­jo­vať s ľudskou zlobou a hlú­pos­ťou, a ako jej humor pomohol v si­tu­á­ciách, keď jej nebolo do smiechu.


Čím horšie, tým lepšie? Pre humor to určite platí. Pomáha nám smiať sa, budovať vzťahy, ale to, aký je v našich životoch dôležitý zistíme, až keď prídu ťažšie chvíle.

Tento mesiac si v časopise NOTA BENE prečítate:

  • Ako asi vznikol humor, prečo sa mu darí v ťažkých časoch, a prečo často vadí ľuďom pri moci, rozpráva psy­cho­lóg a autor Anton Heretik.
  • Určite si prečítajte aj príbeh o tom, ako humor pomáha pri boji s vážnou diag­nó­zou v po­da­ní Janky Šiškovej, ktorá na Insta­grame vystu­pu­je ako ja.na.sis.
  • Simona First a Joe Trendy prezradili, čo sa dá a nedá vo vzťahu vyriešiť humorom. Bekim zase po­roz­prá­val o tom, ako dokáže humor pomáhať ľuďom pri zo­ta­vo­va­ní sa po úra­zoch.
  • Nájdete v ňom aj ilustrácie Rosie Naive Art, dozviete sa ako vznikli posta­vičky Vlk a Red, pro­stred­níc­tvom ktorých sa smeje z hlú­posti a ne­prá­vosti.
  • Pozreli sme sa aj na históriu čierneho humoru v naj­tem­nej­ších časoch 20. sto­ro­čia a vy­brali sme sa aj po sto­pách Jána L. Ka­li­nu, ktorý dal dokopy naj­zná­mej­šiu slo­ven­skú knihu humoru Tisíc a jeden vtip, a ktorý pre svoju záľubu okúsil aj väzenie.
Anton Heretik (foto  Mária Muhl)
Anton Heretik (foto: Mária Muhl).

Nájdete u vášho obľúbeného predajcu. V Bra­tisla­ve a Piešťa­noch môžete po­má­hať už aj pla­tob­nou kartou.

Prajeme príjemné čítanie.


Autor: OZ Proti prúdu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *