Kategórie
Tlačové správy

Reakcia SaS na video Roberta Fica

Reakcia strany Sloboda a Solidarita (SaS) na vy­jadre­nie pred­se­du vlády Roberta Fica.

Reakcia predsedu vlády Roberta Fica na aten­tát je podľa strany Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SaS) v pria­mom rozpore s vo­la­ním po u­po­ko­je­ní spo­ločnosti na Slo­ven­sku.

„Ostro sa ohradzujem voči akémukoľvek spá­ja­niu aten­tátni­ka a jeho činu na pre­miéra s našou politikou za­lo­že­nou na vecnej a od­bor­nej kritike. Úprimne sme boli zvedaví na prvú reakciu Roberta Fica. Robert Fico mal prí­le­ži­tosť prekročiť svoj tieň a svoju minulosť. Mohol ukázať veľkosť štátnika. Namiesto pokusu o ce­lo­spo­lo­čenský zmier a uro­be­nie kroku späť aj z jeho strany sme sa však dočkali presného opaku. Hádzanie špiny na opo­zí­ciu, mas­mé­diá, mimo­vládny sektor či konšpi­rá­cie o So­ro­sovi, vražde Kuciaka či zahra­nič­ných snahách určovať slo­ven­skú politiku sú sku­točne cez čiaru. Takto sa naša spo­ločnosť nie­len­že nikam ne­pohne, naopak, jej roz­de­le­nie a ne­ná­visť budú ešte väčšie,“ uviedol pred­seda SaS Branislav Gröhling.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Jedna odpoveď na “Reakcia SaS na video Roberta Fica”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *