Kategórie
Humanistická pomoc

Petícia za splnenie požiadaviek v oblasti ochrany zvierat na Slovensku

Každá spoločnosť sa vytvára cez spoločné hodnoty a jej vyspelosť určuje aj vzťah spoločnosti k zvieratám. Na úze­mí SR bolo prijatých už niekoľko legislatívnych zmien, ktoré prispeli k zlepšeniu stavu v oblasti ochrany zvierat, avšak z praxe je zjavné, že tieto sú stále nedostatočné alebo nefunkčné.

Kategórie
Humanizmus

Petícia proti ďalšiemu navyšovaniu štátneho príspevku pre cirkví

Odkaz na podpísanie petície.

Kategórie
O politike

Sen o založení hnutia SEN

Solidarita, ekológia a nenásilie.

Kategórie
Tlačové správy

Nedovolíme poslancom siahať ľuďom na dôchodky

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k návrhu zákona, ktorý zasahuje do druhého piliera.

Kategórie
Humanizmus

Petícia proti snahám bigotných fanatikov zasahovať do kultúry

Nedovoľte, aby katolícki fanatici prekazili koncert.

Kategórie
Tlačové správy

Petícia za NIČ: Podpíšte sa za lesy

Podporte petíciu za nič. Aby sa na 10 % územia Slovenska v lesoch nezasahovalo. Aby sa s nimi nerobilo nič.

Kategórie
Tlačové správy

Chceme stavebné zákony napísané pre developerov?

Podpíšte petíciu k „Hromadnej pripomienke k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby“.

Kategórie
Tlačové správy

Petícia skoncovať s klietkovým chovom v EÚ získala masívnu podporu

Hovorí Vladimír Bilčík, poslanec Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a člen predsedníctva strany SPOLU – občianska demokracia.

Kategórie
Humanizmus

Join the movement to reject religious extremism at the European Court of Human Rights

We need your help! Please sign this petition to help prevent religious extremism from infiltrating the European Court of Human Rights (EctHR).

Kategórie
Tlačové správy

Podporte petíciu za živú krajinu

Počet jarabíc na Slovensku klesol o 99,5 %. Kedysi ich bolo možné vidieť takmer na každom poli, dnes im hrozí vymretie.