Kategórie
Tlačové správy

Najväčší odliv voličov hrozí SNS a hnutiu SLOVENSKO

A naopak noví podporovatelia mieria najmä do hnutia REPUBLIKA.

Kategórie
Tlačové správy

Výsledok eurovolieb ovplyvní ešte posledný týždeň mobilizácie a mimoriadna udalosť, akou by mohlo byť vystúpenie premiéra

Agentúra SCIO zrealizovala v dňoch 24. mája – 2. júna 2024 te­le­fo­nický prieskum na re­pre­zen­ta­tív­nej vzorke 1 000 respon­den­tov za­me­ra­ný na voľby do Európskeho par­la­men­tu.

Kategórie
Tlačové správy

Nebezpečnej politickej radikalizácie sa obáva až 44,9 % obyvateľov

A SMER – sociálna demokracia ostáva naj­po­pu­lár­nej­šou stranou.

Kategórie
Tlačové správy

Matúš Šutaj-Eštók by po atentáte na premiéra nemal rezignovať na post ministra vnútra

Myslí si 57,1 % oslovených.