Kategórie
Tlačové správy

Francúzski vedci zapájajú do vedy slovenských stredoškolákov

Tematika ochrany biodiverzity v spojení s klimatickou zmenou je momentálne environmentálnou prioritou na globálnej, ale aj európskej a národnej úrovni. Aby téma neostávala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, vzdelávacia platforma Hurá von ponúkla stredným školám v spolupráci s odborníkmi – botanikmi z Francúzska a Slovenska, možnosť priameho zapojenia sa do užitočného zberu dát, ktoré vedie k aktualizácii databázy voľne rastúcej flóry na vybraných územiach Slovenska.

Kategórie
Tlačové správy

Prichádza nová generácia tyčiniek

Viacvrstvová tyčinka v troch príchutiach.

Kategórie
Tlačové správy

Študenti práv si vyskúšajú rolu advokáta spotrebiteľky i online aukčnej spoločnosti

Vysokoškolskí študenti práv sa už po tretí raz stretnú v súťaži Spotrebiteľskoprávny moot court. Tento ročník je venovaný online aukčným portálom, ktoré dômyselne ťahajú peniaze z vreciek dôverčivých spotrebiteľov. Simulované súdne pojednávanie preverí znalosti študentov a ich argumentačné schopnosti na prípade, ktorý je inšpirovaný skutočnými sťažnosťami spotrebiteľov.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied podporuje reformu ochrany prírody

Zástupcovia vedeckej obce z biologicko-ekologickej sekcie ústavov SAV podporujú návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a prevod štátnych pozemkov v chránených územiach pod správu Ministerstva životného prostredia SR. Víziu národných parkov riadených jediným ministerstvom dohliadajúcim na medzinárodné štandardy IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) považujú za nevyhnutný predpoklad efektívnej ochrany životného prostredia. Vyhlásenie zároveň podporujú všetci členovia Predsedníctva SAV. Kompletné znenie stanoviska dnes SAV uverejnila na svojom webovom sídle.

Kategórie
Osobné

Pomôžte Maxovi

Občianske združenie Pomáhaj a chráň Humenské LABKY žiada o pomoc.

Kategórie
Osobné

Smejeme sa s Tapírom

Vtip o pokazenom aute.

Kategórie
Tlačové správy

13. ročník multižánrového festivalu prichádza do centra Košíc

10. – 11. septembra 2021

Kategórie
Tlačové správy

Živica hľadá Učiteľa Slovenska 2021

Nominujte toho svojho, vyzývajú ambasádori Daniel Hevier či Kristína Tormová.

Kategórie
Tlačové správy

Chceme zlepšiť podmienky predškolského vzdelávania na Slovensku

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k novele školského zákona.

Kategórie
Osobné

Jeden vtip na tému COVID-19

Ona ho nespoznala.