Kategórie
Tlačové správy

Veselé Vianoce a zadlžený nový rok!

Vyhriata chatka, v krbe tíško popraskáva a vy si v kaš­mí­ro­vom svetri užívate cibetkovú kávu, zatiaľ čo vás blaží pohľad na záplavu hod­not­ných dar­če­kov… Inten­zívna reklamná masáž a v nej pre­zen­to­vaný ideál Vianoc kaž­do­ročne vedie časť spotre­bi­te­ľov k roz­hod­nutiu užiť si Via­noce na splátky. Na čo by si spotre­bi­te­lia mali v snahe vy­po­môcť rodin­nému roz­počtu dať pozor a kedy sa úveru radšej vyhnúť?

Kategórie
Tlačové správy

Ďalšia pokuta pre MIRRI SR za projekty bývalého vedenia

Tentoraz ide o tablety pre se­ni­o­rov.

Kategórie
Humanistická pomoc

Manžel náhle zomrel

Pani Alena má strach z toho, ako zvládnu náklady s bý­va­ním.

Kategórie
Tlačové správy

Takmer polovica Slovákov minie za vianočné darčeky menej

Mnohí vyhľadávajú zľavy.

Kategórie
Osobné

Vianočný vtip

Malá prosba všetkým!

Kategórie
Tlačové správy

Home Credit obsadil najvyššiu priečku v Indexe zodpovedného úverovania od neziskovky Člověk v tísni

Česká nezisková organizácia Člověk v tísni priniesla nové výsledky jesenného Indexu zod­po­ved­né­ho úve­ro­va­nia, ktorý je za­me­ra­ný na ne­úče­lo­vé spotre­bi­teľ­ské úvery s pra­vi­del­nými splátkami.

Kategórie
Tlačové správy

Odborníci na investovanie a reality odporúčajú investovať do bytov a logistických hál

Potenciál kancelárskych priestorov bude skôr padať.

Kategórie
Knihy Osobné

Vianočná osemsmerovka (č. 5)

Súťaží sa o knihu s názvom Dôvod, ktorej autorom je Tomáš Lemešani.

Kategórie
Osobné

Bojím sa budúcnosti

Takej mĺkvej a čiernej.

Kategórie
Osobné

Krv zloduchov

Poviedka.