Kategórie
Zošity humanistov

Dialóg vedy a viery je bolestivý

Na tému „vzťah vedy a viery“ sa možno dočítať všeličo, napríklad aj konšta­to­va­nie už v nad­pise článku, že je „bolestivý“ – pozri denník SME, príloha Veda z 12. 2. 2003. Darmo však hľadám v článku vysvet­lenie tohto bôľu, iba sa opa­ku­je, že „vzťah teo­ló­gie a vedy je v sú­čas­nosti neraz bolestivý, napriek tomu túto oblasť čaká veľká bu­dúc­nosť“.

Kategórie
Zošity humanistov

Diabol a detaily

Prečo si kreacionisti mladej Zeme plne neu­ve­do­mujú, v čo vlastne veria.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Deň ateizmu – 23. marec

Medzinárodné spoločenstvo ľudí, ktorí neveria v bohov, vyhlásilo 23. marec za Deň ateizmu. Chcú sa tak otvorene prihlásiť k životu bez viery v akých­koľ­vek bohov a bez potreby náboženstva.

Kategórie
Zošity humanistov

Deliaci múr medzi náboženstvom a vedou

Vyhlásenie francúzskych vedcov.

Kategórie
Knihy Zošity humanistov

Dejiny etického myslenia v Európe a USA

Recenzia knihy.

Kategórie
Zošity humanistov

Dá sa ísť do neba?

Zlé novinky pre každého, čo počíta s nebom…

Kategórie
Zošity humanistov

Čo znamená výraz „humanizmus“

Rozhovor s Andrewom Copsonom.

Kategórie
Zošity humanistov

Čo urobíme z nášho ľudského druhu?

Revolúcia týkajúca sa živej matérie, najmä technická možnosť klonovania ľudí, a informačná mutácia, znamenajú nebezpečenstvo pre budúcnosť dokonca aj nášho druhu. Len ak na ne budeme brať ohľad a súčasne sa nám vráti duchovná a politická múdrosť, vzíde z toho nový humanizmus. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že tézy „post­hu­ma­nizmu“ povedú k inštru­men­ta­li­zácii a všeo­becnej predaj­nosti jed­not­livcov.

Kategórie
Zošity humanistov

Čo sa stalo pravde?

Postmodernizmus zaútočil na vedu, morálku a zdravý rozum.

Kategórie
Zošity humanistov

Čo ostáva z demokracie?

Na okraj ekonomickej moci.