Kategórie
Tlačové správy

Silnejší bude aj región pod Tatrami

Do okresov Liptovský Mikuláš a Ru­žom­be­rok mieri vyše 30 miliónov eur, o kto­rých použití rozhodnú sami.

Kategórie
Tlačové správy

Nemôžeme dovoliť, aby ovládli Ústavný súd SR

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k ve­rej­nému vy­po­ču­tiu kan­di­dá­tov na ústavných sudcov.

Kategórie
Tlačové správy

Podporujeme objektívny a vyvážený prístup v otázke ochrany zvierat

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k ochrane zvierat.

Kategórie
Tlačové správy

S nástupom jari trh s jazdenkami výrazne ožíva, autá sú zároveň lacnejšie

V marci bolo v slovenskej inzercii rekor­dných 65-tisíc áut. Ceny v prie­me­re klesli o tak­mer 500 eur, dra­ma­ticky pa­da­jú ceny po­u­ži­tých elektro­mo­bi­lov.

Kategórie
Zošity humanistov

„LGBT pritvrdila“

AZN, nezisková organizácia s ini­cia­tí­vami na ochranu voľnej nedele a tra­dič­nej rodiny, uve­rej­nila na svojej stránke 12. ja­nu­ára 2015 esej Antona Čulena pod názvom „LGBT pritvrdila: Chceme poly­ga­miu a in­cest! Ne­ú­čas­ťou v re­fe­ren­de takému vývoju dávame zelenú“. Mám k nej svoje pri­po­mienky.

Kategórie
Tlačové správy

Víťazom hlasovania verejnosti o najkrajšiu pamiatku roka je Kúria Andrássyovcov v Gombaseku

V 17. ročníku súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP Kúria Andrássyovcov v Gom­ba­seku. Rozhodlo o tom 20 422 hlasov z cel­ko­vého počtu rekor­dných 90 353 odovzda­ných hlasov.

Kategórie
Tlačové správy

Z rezortu spravodlivosti sa stal rezort šikany voči nepohodlným sudcom

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá je reakciou na dnešnú tla­čo­vú besedu pre­miéra na mi­ni­ster­stve spra­vod­li­vosti.

Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme program do eurovolieb

Obsahuje veľké množstvo kon­krét­nych návrhov.

Kategórie
Tlačové správy

Ďalší mesiac s nárastom dovezených jazdených áut

V marci ich bolo oproti januáru o tak­mer 800 viac.

Kategórie
Tlačové správy

Pellegrini nepoprel zvýšenie DPH!

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k pred­vo­leb­né­mu duelu Petra Pelle­gri­niho a Ivana Korčoka.