Kategórie
Tlačové správy

S nástupom jari trh s jazdenkami výrazne ožíva, autá sú zároveň lacnejšie

V marci bolo v slovenskej inzercii rekor­dných 65-tisíc áut. Ceny v prie­me­re klesli o tak­mer 500 eur, dra­ma­ticky pa­da­jú ceny po­u­ži­tých elektro­mo­bi­lov.

Skupina AURES Holdings

Tuzemský trh s ojazdenými auto­mo­bilmi v tomto roku výrazne rastie, a to v medzi­me­sač­nom aj v medzi­roč­nom po­rov­naní. Zatiaľ, čo vo feb­ru­ári pri­budlo v slo­ven­skej inzercii medzi­ročne takmer 14 percent po­nú­ka­ných áut, tak toto číslo v marci ešte stúplo, a to na cel­kom 65 232 inze­ro­va­ných vozidiel.

To je s prehľadom najviac ponúkaných áut za pre­došlých päť rokov, čo do­ka­zuje masívne oživenie sekun­dár­neho trhu. Vyplýva to z ana­lýzy pri­pra­ve­nej expertmi AAA AUTO, naj­väč­šieho predajcu ojazde­ných vo­zi­diel na Slo­ven­sku.

„Rekordné predaje hlásia už tretí mesiac v rade aj naše auto­centrá v sieti AAA AUTO a Moto­techna. Dá sa povedať, že zažívame predajne naj­úspeš­nejší rok v trid­sať­dva­roč­nej histórii našej spoločnosti. Ľudia skrátka po rokoch pan­de­mického a post­pan­de­mického pôstu túžia po za­ob­sta­raní si moder­nej­šieho auta,“ hovorí Petr Vaněček, co-CEO (spoločný generálny riaditeľ) AURES Holdings, pre­vádzko­va­teľa AAA AUTO a Moto­techny.

Čo sa týka skladby pohonov ponúkaných áut v slo­ven­skej inzercii, podiel ben­zí­no­vých a naf­to­vých vo­zi­diel sa mení len mini­málne. Pri typoch karosérií vedú vozidlá SUV (24 % ponuky), tesne nasledované kombíkmi (17 %), na treťom mieste sú s 8 percentami klasické hatchbacky, 5 percent predstavujú sedany. Kedysi tak populárne rodinné veľko­priesto­rové MPV sa umiestnili na štvrtom mieste so 4,8 per­centa.

„Potvrdzuje sa tak trend, že Slováci stále zostávajú obľú­ben­cami najmä SUV a kombi karosérií, pričom na prvom mieste upred­nostňujú prak­tickosť,“ dodáva Petr Vaněček.

Najčastejšie ponúkaným modelom v me­siaci marec bola Škoda Octavia, na druhej priečke Volkswagen Passat, nasle­do­vaný Volkswagenom Golf. Na štvrtom mieste sa umiestnila Škoda Fabia, piate miesto patrí taktiež Škodovke s mo­de­lom Superb. Potom nasledujú modely BMW 3, Audi A4, Audi A6 a BMW 5. Desiatku uzatvára nemecký Volkswagen Tiguan.

Mierny nárast v ponuke slovenskej inzercie zazna­me­nali aj elek­tro­mo­bily (o 8,4 %) a hybridy (o 4,8 %). Zaujímavý posun ale nastal v ich cenách – elek­tro­mo­bily medzi­me­sačne zlacneli takmer o 6 500 eur, z 36 545 eur na 30 100 eur, pritom majú stále približne rovnaký nájazd (medián najazdených kilo­metrov 31-tisíc vs. 39-tisíc km) a sú rov­nako staré (3,1 roka).

Pri hybridoch nie je medzimesačný nárast ponuky tak výrazný – o 55 kusov, no mediánová cena klesla o dvesto eur, a to na 25 990 eur. Nájazd aj vek hybrid­ných vozidiel zostal prak­ticky bez zmeny (45-tisíc km, 3,1 roka).

„Ľudia pri tomto type vozidiel oceňujú možnosť úspornej jazdy na elektrinu a zá­ro­veň de facto ne­ob­me­dzený dojazd na kla­sické palivá. Technika hybridných systémov je navyše veľmi spoľahlivá. Záujem o hybridy je veľký aj preto, že auto­mo­bilky už dlhšiu dobu avizujú, že kvôli výrobným nákladom – v jednom aute sú vlastne dve odlišné tech­no­lógie pohonu – prestanú tento typ vozidiel vyrábať a nahradia ich čistými elek­tro­mo­bilmi,“ dodáva Petr Vaněček.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *