Kategórie
Tlačové správy

Pellegrini nepoprel zvýšenie DPH!

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k pred­vo­leb­né­mu duelu Petra Pelle­gri­niho a Ivana Korčoka.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) so zne­po­ko­je­ním vníma mno­žiace sa správy o zvý­še­ní DPH o dva alebo tri per­cen­tu­álne body. Túto infor­má­ciu navyše ne­vy­vrá­til ani Peter Pelle­grini, ktorý bol s touto otázkou priamo kon­fron­to­va­ný mo­de­rá­to­rom v pred­vo­leb­nom dueli s Iva­nom Kor­čo­kom.

„Peter Pellegrini dostal príležitosť poprieť infor­má­cie, že vláda chystá zvý­še­nie DPH. Žiaľ, tak ne­u­ro­bil a ani samotné zvý­še­nie ne­vy­vrá­til. Zvýšenie DPH by sa pritom dotklo abso­lútne každého. Priemernú 4-člennú rodinu by pri­tom len zvý­še­nie DPH o jeden per­cen­tu­álny bod stálo mini­málne 300 eur ročne. Túto infor­má­ciu ne­po­preli ani na mi­nister­stve financií, pre­to­že majú za­ká­za­né hovoriť, aby to ne­po­ško­dilo kan­di­dá­tovi Petrovi Pelle­gri­nimu,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Marián Viskupič.

„Zvýšenie DPH bude znamenať vlnu zdražovania pre ľudí. To priamo po­piera sľuby o lac­nej­ších potra­vi­nách z bilbordov Petra Pelle­gri­niho. To nám chce šéf Hlasu povedať, že ako hlavný koaličný partner, netuší, aké kon­so­li­dačné opatrenia pripravuje vláda? To­mu­to snáď ne­môže uveriť abso­lútne nikto. Veríme, že občania sa pri voľ­bách rozhodnú správne. My totiž nechceme prezidenta, ktorého jedinou ambíciou je chrániť túto vládu, ktorá chce občanom zvýšiť dane, DPH, chce zrušiť RTVS či zrušiť NAKU. Pod­po­ru­je­me Ivana Korčoka, ktorý bude ne­zá­vislým a nestran­ným pre­zi­den­tom pre ľudí,“ doplnil pred­seda SaS Branislav Gröhling.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *