Kategórie
O politike

Noam Chomsky – Tvorba súhlasu

Ak chcete pochopiť, ako funguje aká­koľ­vek spo­loč­nosť, musíte v prvom rade zistiť, kto má také posta­ve­nie, že môže robiť roz­hod­nutia, ktoré určujú, ako má spo­loč­nosť fun­go­vať.

Kategórie
O politike

Propaganda v slobodnej tlači

Ed Herman, emeritný profesor Whartonskej školy Pennsylvánskej univerzity je spolu s Noamom Chomskym spoluautorom prelomovej knihy „Výroba súhlasu“ (Manufacturing Consent).

Kategórie
Tlačové správy

Chomského verzia

Rozhovor Noama Chomského pre študentské noviny Varsity.