Kategórie
Osobné

Súboj titanov (51)

Luciano Pavarotti verzus Eric Adams.

Manowar – Warriors Of The World (2002)
Manowar – Warriors Of The World (2002).

Až dnes som zistil, že skladba Nessun dorma, ktorú má hudobná sku­pina Manowar na svojom albume Warriors Of The World, pochádza pôvodne od hu­dob­ného skla­da­teľa Giacoma Pucciniho.

Nessun dorma je ária z posledného aktu opery Turandot od Giacoma Pucciniho. Názov tejto árie zna­mená Nech nikto nespí a je od­vo­dený zo zvo­la­nia prin­ceznej Turandot, aby nikto v Pekingu nespal, dokiaľ sa ne­zistí meno zá­had­ného princa Calafa.

Ária sa stala populárnou v roku 1990, keď ju inter­pre­toval Luciano Pavarotti ako hudobnú tému maj­strov­stiev sveta vo fut­bale v Ta­lian­sku.

Nessun dorma

Nessun dorma, nessun dorma…
Tu pure, o Principessa,
Nella tua fredda stanza,
Guardi le stele,

Che tremano d′amore
E di speranza.

Ma il mio mistero e′ chiuso in me,
Il nome mio nessun sapra′ no, no,
Sulla tua bocca lo diro′
Quando la luce splendera′,
Ed il mio bacio sciogliera′ il silenzo
Che ti fa mia.

Dilegua, o notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All′alba vincero′!

Vincero!
Vincero!

Anglický preklad:

No one sleeps, no one sleeps
Even you, o Princess,
In your cold room,
Watch the stars,

That tremble with love
And with hope.

But my secret is hidden within me,
My name no one shall know, no, no,
On your mouth I will speak it
When the light shines,
And my kiss will dissolve the silence
That makes you mine.

Vanish, o night!
Set, stars!
Set, stars!
At daybreak, I shall conquer!

I shall conquer!
I shall conquer!

Na albume Warriors Of The World z roku 2002 od sku­piny Manowar je pri skladbe Nessun Dorma (3. skladba v po­ra­dí) na­pí­sa­né:

“For Eric′s mother Lillian who passed away during the recording of this album.”

„Pre Ericovu matku Lillian, ktorá zomrela počas na­hrá­vania tohto albumu.“

Eric Adams je spevák v skupine Manowar. Luciana Pavarottiho hádam ne­mu­sím predsta­vo­vať.

Porovnajte:

Luciano Pavarotti.
Manowar – Nessun dorma (spieva Eric Adams).

Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *