Kategórie
Osobné

Exploidovsky davové psycho

O najlepšom albume od punkovej skupiny Davová psychóza.

Davová psychóza
Davová psychóza. Zdroj: RF music agency.

Nuž, pravda, môžu mať aj lepší. Nepoznám všetky ich albumy. Ale až teraz som si vypočul album Kríza vedomia z roku 1998. Neu­ve­ri­teľ­né, je rok 2023, a ja až po 25 rokoch počúvam tento album.

Album z roku 1998: Kríza svedomia
Album z roku 1998: Kríza svedomia.

Je to skvelý album. Viditeľne, teda presnejšie počuteľnejšie, sa pohrali so zvukom. Režú ako „besní“. Takto si predsta­vu­jem vý­bor­nú punk rockovú hudbu.

Kde sú tie biedne časy, keď som počúval Zónu A. Dnes nemám nič z ich piesní. Naštval som sa na speváka Koňýka, keď som zistil, že je katolík. Aj buzerant. Ale nie ho­mo­se­xu­ál! Podobne ako už ne­po­čú­vam thrash metalovú sku­pinu Slayer. Lebo Tom Araya.

Poďme k veci. Prečo exploidovsky? Lebo cítim z Da­vo­vej psy­chó­zy závan sku­piny The Exploited. Netvrdím, že niečo ko­pí­ru­jú od The Exploited. Len pri po­čú­vaní albumu Kríza vedomia som si spo­me­nul na The Exploited. Rov­nako po­riadne punkové psycho ako Davová psy­chó­za. Po­riadny nárez. Páčia sa mi nahrávky, v kto­rých je cítiť bas­gi­taru. Oce­ňu­jem, že bas­gi­ta­rista z Da­vo­vej psy­chó­zy sa pohral s akordmi.

Zaujala ma pesnička Urob zo mňa sviňu. V nej majú text:

„Za dva gramy trávy sedíš vo väzení
keď máš otca Boha, nemáš tieto problémy
môžeš kľudne kradnúť a do­konca zabiť
všetko sa dá zvládnuť, fízlov, sudcov pod­platiť.“

Ale nenechali nitku suchú ani v skladbe Žiť neznamená trpieť.

„Pažraví sme, tromfnúť Boha
lakomí sme, viac netreba.“

Najviac budú kresťania citliví na pesničku Epitaf pre Boha. Slovo „Boh“ s veľkým písmenom B, pretože nemajú na mysli nejakého iného boha, ale práve kresťanského boha. Tu boh má rovno­menný názov. Teda boh má osobné meno Boh. To je unikát, ktorý sa pre­ja­vuje len v mono­teizme, ako je napríklad kresťanstvo. Židia totiž pou­ží­vajú pre svojho boha meno JHWH (JHVH, Jahve, Jehova). Toho sa napríklad drží Ná­bo­žen­ská spo­loč­nosť Jehovovi sved­kovia.

Davová psychóza má text, ktorým hladkajú moje ego. Ne­zna­me­ná to, že nemám rád kresťanov, ale mám rád kritické vy­jad­re­nia na ich adresu. Verím tomu, že po kri­ti­ke budú lepšími ľuďmi.

„Nikdy z nás nič nebude, keď sme stále zlí
najviac z ľudí nechápem, keď chcú byť spasení.

Zabili sme Ježiša, bol nepriateľ národa a málo vynášal
mohli počkať, určite by zarobili, predsa najväčšie peniaze
sú z najväčšej chudoby, skús hádať, kto ich má najviac
vlastnia všetko, na čo sa dnes pozrieš
tak sa nepozeraj dlho do zrkadla
dajte mi vaše ambície a ja vám dám na krk zlatý krížik
nie je to dobrý obchod?

Ježiš je láska, ale najkrvavejšie vojny sú náboženské
najprv sa nauč bibliu a potom narábať zo zbraňou
keby Ježiš žil, určite by obchodoval zo zbraňami
veď je to najlepší biznis, namiesto jedla zbrane
namiesto lásky zbrane, namiesto pokoja strach
a peniaze sa sypú. Peniaze na ktorých je ‚veríme v Boha‘
ach Bože, aké je to jednoduché!

Ježiš zostal si sám, všetci sa na teba vysrali
preto si odišiel a si tak ďaleko
ale ver mi, už sa nevracaj, nepochopil by si, čo sa tu deje
fašisti by z teba urobili mydlo alebo kabelku
komunisti by ťa dali do mauzólea, a dnešní ľudia?
Strčili by ťa do klietky, kŕmili hamburgermi
a na pamiatku by si ťa odfotili

Otče náš, ktorý si na nebesiach
odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom
neuveď nás do pokušenia a zbav nás všetkého zlého.
Amen.“

Ježiš, a málo vynášal? V tejto chvíli neviem, či málo vynášal, lebo nebol ziskový, alebo málo vy­ná­šal in­for­mácie ako tajný agent Rímu. Isté je, že kresťanstvo sa na­ko­niec naj­viac roz­ší­rilo práve v Ríme. Rímska ríša bola v rozklade, a nová ide­o­ló­gia, kresťanstvo, prišlo vhod me­ce­ná­šom.

Davová psychóza – Epitaf pre Boha.
The Exploited – Jesus Is Dead.

Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *