Kategórie
Tlačové správy

Richard Sulík: Zodpovednosť za výsledky do eurovolieb beriem na seba

Reakcia strany Sloboda a Solidarita (SaS) na ne­o­fi­ciál­ne výsledky vo­lieb do Eu­róp­skeho par­la­men­tu.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) akcep­tu­je výsledky vo­lieb do Eu­róp­skeho par­la­men­tu.

„Podľa neoficiálnych výsledkov volieb nás od získa­nia man­dá­tu de­li­la ani nie de­sa­ti­na per­cent hlasov. Osobne ma mrzí, že nám chý­ba­lo len pár hlasov. Výsledok be­riem ako líder kan­di­dát­ky na seba, keďže sa nám na­priek plnej pod­po­re strany ne­po­da­ri­lo získať mandát. Chcem však v prvom rade po­ďa­ko­vať všet­kým našim vo­li­čom za hla­sy. Taktiež čle­nom SaS a ve­de­niu strany. Novému pred­se­do­vi želám, aby stranu viedol úspeš­nej­šie a v par­la­men­tných voľbách do­siahla so­lídny výsle­dok,“ uviedol líder kan­di­dát­ky SaS do eu­ro­vo­lieb Richard Sulík s tým, že bude po­kra­čo­vať v man­dá­te NR SR.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *