Kategórie
Osobné

Máte v byte mačky alebo psov?

Odporúčam Skyvell, pohlcovač pachov.

Pohlcovač pachov (logo)

Na stránke Pohlcovač pachov nájdete vhodné vý­rob­ky, ktoré slúžia na po­hl­co­va­nie ne­prí­jem­ných pachov.

Viem sám dobre, že vy, ktorí chováte v byte mačky, ne­cí­ti­te ma­ča­cí pach ako ne­prí­jem­ný. Poznám to dobre sám na sebe. Ale čo su­se­dia? Čo ak im vadí ma­ča­cí pach, ktorý sa šíri z bytu, kde sú mačky?

Preto prečítajte si zo stránky základné údaje.

Ja som kúpil 4 ks výrobku Skyvell gél, a k tomu aj 4 ná­hrad­né ba­le­nia.

Skyvell (pohlcovač pachov)
Skyvell (pohlcovač pachov).

Výrobok by mal slúžiť tak okolo 50 až 60 dní. Je veľ­mi prak­tický.

Keď si kúpite Skyvell, tak len na začiatku odstrá­ni­te ochran­nú fóliu z ná­dob­ky, a naspäť viečko zatvo­ríte. Veľmi veľkou vý­ho­dou je, že viečko je tzv. deravé, ale tak, že aj keď sa mač­ka k vý­rob­ku dostane, tak jazykom sa jej ne­po­da­rí olí­zať gél, ktorý je vo vnútri.

Skyvell som rozložil po byte na rôznych miestach. Keď zistím, že gél už vyprchal, tak po­u­ži­jem ná­hrad­né ba­le­nie, a napl­ním ná­dob­ku. Ná­hrad­né ba­le­nie je v ige­li­to­vom vre­cúšku, takže nož­ni­cami stačí odstrihnúť rožok, a gél vytla­čiť do ná­dob­ky.

Prakticky potom vám už stačí len ku­po­vať ná­hrad­né ba­le­nia.

Vôbec nie je potrebné sa o to starať. Stačí len ná­dob­ky roz­lo­žiť po byte, na vhod­né miesta. Ja som umiestnil na ku­chyn­skú linku, na stôl, do ná­byt­ko­vej steny a ešte na jed­nu menšiu skrinku. Beriem ohľad na su­se­dov.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *