Kategórie
Tlačové správy

Fanatický farár v Česku rozšliapal deťom vyrezávané tekvice

Je to dielo Satana! Pôjde na ko­ber­ček.

Vyrezávané tekvice v parku
Vyrezávané tekvice v parku.

Břeclav – „Zapálený“ kňaz v obci Kurdějov v Břeclavsku sa rozhodol, že bude bojovať proti sviatku Halloween svojským spôsobom. Deti položili v parku neďaleko miestneho kostola tradičné vyrezávané tekvice. To sa však kňazovi nepáčilo, lebo Halloween považuje za sviatok na oslavu Satana. Deťom ich výtvory v pon­de­lok rozšliapal.

Fanatický farár v Česku rozšliapal deťom vyrezávané tekvice
Fanatický farár v Česku rozšliapal deťom vy­re­zá­va­né tek­vice.

O incidente informoval aj Břeclavský deník. Ten uviedol, že šťastné deti svoje vy­re­zá­va­né tekvice v ne­de­ľu vysta­vili v parku ne­ďa­le­ko fary. Aké však bolo ich skla­ma­nie, keď v pon­de­lok našli svoje výtvory zni­čené. Aj druhý pokus do­pa­dol po­dob­ne.

„Najhoršie na celej situácii bolo, že malé deti sa pýtali, kde sú ich tekvice a úplne ne­chá­pali, prečo si nemôžu ísť vymeniť sviečku. Nie­ktoré deti aj pla­kali,“ infor­mo­val denník oby­va­teľ Kurdějova Marek Kortiš.

Obec, ktorá o incidente informovala na Facebooku, najprv netušila, kto je vandalom. Až neskôr vyšlo najavo, že ide o miestneho farára Jaromíra Smejkala. Ten svoj vandalský čin zdô­vod­nil v liste sta­ros­tovi slo­vami, že ide o stret nábo­žen­ského a sve­to­ná­zo­ro­vého sveta. List obec tiež uve­rej­nila na so­ciál­nej sieti.

„Verím, že nikto z obyvateľov, ktorí pred naším ‚sväto­stán­kom‘ umiestnili ‚symboly duchov (zla)‘, nechcel vyjadriť pohŕdanie tým, čo je nám, katolíkom, sväté. Že konali v ne­ve­do­mosti, a tak nikoho ne­vi­ním,“ uviedol kur­dě­jovský farár.

„Pretože som nevedel žiadne poňatie o tom, že sa koná akcia s deťmi zvaná ‚tekvicovanie‘, a pri opustení fary v nedeľu večer som uvidel pred naším posvätným územím umiestnené početné symboly sata­nis­tic­kého sviatku ‚Halowin‘, ktorý sa zrodil v spo­han­šte­nom súčasnom svete ako proti­váha našich blížiacich sa sviatkov ‚Všetkých svätých‘ a ‚Dušičiek‘, konal som podľa svojej viery a povin­nosti byť otcom a ochrancom zve­re­ných detí ‚dušou‘ a sym­boly som odstránil,“ vysvet­ľo­val svoj čin Smejkal.

„Vedenie brnenskej diecézy sa s týmto správaním nesto­tož­ňuje a bude vznik­nutú zá­le­ži­tosť riešiť,“ uviedol gene­rálny vikár die­cézy Pavel Kafka, pod ktorú fara v Kurdějove patrí, v ospra­ve­dl­ňu­jú­com liste pre sta­rostu obce.

Archív:

Ospravedlnenie brnianskej diecézy
Ospravedlnenie brnianskej diecézy.
Zdroj: Obec Kurdějov.

Zdroj: Topky.sk, Fanatický farár v Česku rozšliapal deťom vy­re­zá­va­né tek­vice: Je to dielo Satana! Pôjde na ko­ber­ček.

4 odpovede na “Fanatický farár v Česku rozšliapal deťom vyrezávané tekvice”

Jiný farář by vyjádřil svůj nesouhlas v kázání. Řekl by něco o rozdílech mezi svátkem památky zesnulých a importovanou tradicí s keltskými kořeny, vyprázdněnou a zprofanovanou v USA, odkud k nám v této podobě přišla. Na druhou stranu – otázkou je, proč musely být dětské výtvory umístěny zrovna v blízkosti kostela.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *