Kategórie
O politike

Snaha zaviesť teokraciu na Slovensku

Ľudia, dávajte si veľký pozor na bigotných fanatikov!