Kategórie
Humanizmus

„Kresťan“ Darwin

A jeho nekresťanská evolučná teória.