Kategórie
Humanistická pomoc

Spolupráca prinášajúca humanitné posolstvá

Na Slovensku pôsobí niekoľko desiatok tisíc neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré v rámci svojich verejnoprospešných aktivít práce prinášajú mnoho pozitív do života komunít v regiónoch.

Rotary International Distrikt 2240 – Česká republika a Slovenská republika, z.s.
Rotary International Distrikt 2240 – Česká republika a Slovenská republika, z.s.

K takým patrí aj najväčšia medzinárodná dobročinná organizácia ROTARY INTERNATIONAL (skrátene RI alebo len Rotary). Spolu niekoľko desiatok klubov pôsobí takmer vo všetkých regiónoch Slovenska a jej členovia sa zúčastňujú nielen finančne ale aj osobnou účasťou na zvolených verejnoprospešných projektoch. S nimi sa v pondelok 13. mája, prišla na Slovensko oboznámiť nastupujúca prezidentka ROTARY INTERNATIONAL – Stephanie A. Urchick.

V rámci oficiálnej pracovnej cesty po európskych krajinách navštívi Stephanie A. Urchick v priebehu týždňa regionálne Rotary kluby, ktoré realizovali významné verejnoprospešné humanitárne projekty u nás. Pracovnú cestu začala na východnom Slovensku, v Trebišove, kde sa oboznámila s výsledkami práce rotariánov pri obnove miestnych kultúrnych pamiatok. V Košiciach zavíta do zariadenia sociálnych služieb – autistického centra Rubikon, ktoré dlhodobo podporuje miestny Rotary klub, podiskutuje aj s popradskými rotariánmi a pracovníkmi Domu Slovenského Červeného kríža v Poprade – Spišskej Sobote. Vo Vysokých Tatrách bude jej zastávka patriť Lesu Rotary International, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie a najviditeľnejšie projekty rotariánov. Na obnove a priamej výsadbe lesa s rozlohou dva hektáre, ktorý v roku 2004 zničila víchrica, sa aktívne zúčastnili členovia RC Ostrava International, Jihlava, Karlovy Vary, Košice, Spišská Nová Ves, Rožňava, Banská Bystrica a Poprad. Počas troch rokov tu odpracovali spolu stovky hodín, vysadili takmer 1 880 sadeníc a investovali takmer 176-tisíc Sk.

Stephanie A. Urchick, ktorá svoj profesijný život venovala podpore humanitárnych projektov, aktivitám v oblasti kultúry a rozvoja vzdelávacích systémov ukončí návštevu Slovenska 18. mája 2024 v Bratislave, účasťou na výročnej konferencii slovenských a českých Rotary klubov a Rotaract klubov (študenti a mladí ľudia do 30 rokov). Každoročne organizovaná konferencia má nielen hodnotiaci charakter, ale počas jej priebehu sa pripravujú aj aktivity Rotary na ďalšie obdobie. Od roku 2008 kluby česko – slovenského distriktu 2240 zrealizovali spolu projekty v hodnote prevyšujúcej 7 mil. eur. Pozornosť sa sústreďuje na podporu vzdelávania, prevenciu a liečbu ochorení, ochranu matiek a ich detí, zabezpečovanie čistej vody a hygieny, ochranu životného prostredia, rozvoj miestnych ekonomík a podporu mierového úsilia. Mimoriadnu pozornosť venujú jednotlivé kluby aj podpore mladej, nastupujúcej generácii. Pri financovaní týchto aktivít hrá okrem vlastného fundraisingu významnú úlohu aj Nadácia Rotary.

ROTARY INTERNATIONAL (skrátene RI alebo len Rotary) vzniklo v roku 1905 v USA (Chicago). V súčasnosti združuje viac ako 1,4 milióna členiek a členov v 46 tisícoch Rotary klubov (významné osobnosti a špičkoví odborníci z rôznych profesionálnych sfér) a 11 tisícoch Rotaract klubov (študenti a mladí ľudia do 30 rokov) na šiestich kontinentoch sveta. Niekoľko desiatok týchto klubov pôsobí aj na Slovensku a v Česku. Úzku spoluprácu medzi sebou udržiavajú nielen kluby zo Slovenska a Česka, ale aj z ďalších, často geograficky vzdialených krajín.

Stephanie A. Urchick je členkou ROTARY INTERNATIONAL (RI) od roku 1991, aktuálne v Rotary Club of McMurray, Pennsylvania, USA. Od júla bude pôsobiť ako prezidentka tohto celosvetového spoločenstva. Jej osobný príbeh je spojený nielen s USA, ale aj s naším regiónom. Jej babička z otcovej strany sa narodila na východnom Slovensku.

Stephanie A. Urchick
Stephanie A. Urchick.

Stephanie A. Urchick má profesijné zázemie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, humanitárnej pomoci, poradenstva a kultúry. Získala doktorát v obore Leadership Studies na Indiana University of Pennsylvania a bola ocenená mnohými komunitnými a medzinárodnými organizáciami vrátane nadácie Rotary Foundation.

Veľmi skoro po získaní členstva v Rotary sa zapojila do radu medzinárodných servisných projektov. V Indii a Nigérii sa zúčastnila National Immunization Days, vo Vietname pomohla postaviť základnú školu, v Dominikánskej republike bola aktívna pri inštalácii vodných filtrov. Významná bola aj jej činnosť v Poľsku na konci minulého storočia, keď koordinovala grant nadácie Rotary na mamografické zariadenie a bioptickú jednotku pre jednu z nemocníc. Rotary Club z Krakova vo svojej pamätnej knihe uviedol Stephanii A. Urchick ako kľúčovú osobu, ktorá prispela k znovuzrodeniu Rotary v postkomunistickom Poľsku.

V priebehu rokov pôsobila v rôznych funkciách v celosvetovom ústredí RI. Napríklad bola zástupkyňou prezidenta RI, jedným z riaditeľov RI, členkou Rady pre legislatívu a správcom Rotary Foundation. V súčasnosti Stephanie A. Urchick pomáha partnerským klubom a distriktom v USA s rozvojom humanitárnych a vzdelávacích služieb v spolupráci s Rotary klubmi v Albánsku, Kosove a na Ukrajine.

Program návštevy Stephanie A. Urchick – nastupujúcej prezidentky ROTARY INTERNATIONAL na Slovensku

V týždni od 13. do 20. mája prichádza na Slovensko v rámci oficiálnej pracovnej cesty po európskych krajinách nastupujúca prezidentka ROTARY INTERNATIONAL (RI) – Stephanie A. Urchick.

14. máj 2024 – KOŠICE

– návšteva autistického centra Rubikon Košice-Myslava. Toto zariadenie sociálnych služieb dlhodobo podporuje RC Košice.
– oficiálne stretnutie s vice-primátorkou mesta Košice
– stretnutie exprezidentom SR a spisovateľom Ing. Rudolfom Schusterom, Ph.D., dr. h. c., spojené s tlačovým briefingom.
– návšteva obce Jakubova Voľa – rodisko predkov S. A. Urchick
– Poprad – Spišská Sobota – prehliadka kostola sv. Juraja a stretnutie v Dome Slovenského Červeného kríža, ktorý dlhodobo podporuje RC Poprad.

15. máj 2024 – VYSOKÉ TATRY

– Les Rotary – návšteva miesta, ktoré v roku 2004 zdevastovala víchrica. Tri roky tu členovia Rotary klubov z celej SR aj ČR pomáhali pod vedením RC Poprad s výsadbou nových stromov. Udalosť pripomína pamätný kameň.
– Krakov – S. A. Urchick v závere minulého storočia koordinovala grant nadácie Rotary pre mamografické zariadenie a bioptickú jednotku v jednej z nemocníc. Stephanie A. Urchick je v Poľsku vnímaná ako kľúčová osoba pri obnovení Rotary v postkomunistickom období.

16. máj 2024 – MARTIN

– stretnutie s členmi miestneho Rotary klubu.

17. – 18. máj 2024 – BRATISLAVA

17. 5. – oficiálne stretnutia Stephanie A. Urchick primátorom hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúšom Vallom a veľvyslancom USA na Slovensku Gautamom A. Ranom
– stretnutie s predstaviteľmi masmédií.

18. 5. – konferencia Rotary klubov (skrátene RC) a Rotaract klubov (študenti a mladí ľudia do 30 rokov) pôsobiacich v niekoľkých desiatkach miest SR a ČR. Každoročne organizovaná konferencia má nielen hodnotiaci charakter, ale počas jej priebehu sa pripravujú aj aktivity Rotary na ďalšie obdobie.


Autor: Jasmina Stauder.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *