Kategórie
Humanistická pomoc

Spolupráca prinášajúca humanitné posolstvá

Na Slovensku pôsobí niekoľko desiatok tisíc neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré v rámci svojich verejnoprospešných aktivít práce prinášajú mnoho pozitív do života komunít v regiónoch.