Kategórie
Tlačové správy

V Košiciach vyrábame svetovú novinku medzi ultrazvukmi

Prístroj ACUSON Maple vyšetrí pacienta pre­cízne a v krat­šom čase.

Kategórie
O politike

Poslanec Staruch odsudzuje obchádzanie legislatívy pri zmene daní v Bratislave

Otvorený list.

Kategórie
Humanistická pomoc

Boli sme vyhodení z domu

Ja a sestra.

Kategórie
Tlačové správy

Test športových kočíkov

Na bezpečnosť nie je spoľahnutie.

Kategórie
Osobné

Svätá trojica v hudbe

Traja muzikanti ma dostali do varu.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Komentár k „Manifestu evolučného humanizmu“ Michaela Schmidta-Salomona

Čítal som nespočetné knihy a úvahy o proble­ma­tickosti náboženstiev. Stále musím prežívať situácie, že veriaci určité sku­toč­nosti jed­no­du­cho zo seba zotrasú. Prečo sa držia toľkých tvrdení, ktoré sú úplne pro­ti­zmys­lové? Ateizmus im berie boha a tým ich ná­bo­žen­stvo; zdá sa, že potrebujú náhradu za stratený orientačný rámec. Tento rámec vidím v Ma­ni­feste evo­luč­ného hu­ma­nizmu. Michael Schmidt-Salomon v ňom pou­ka­zuje vedecky korektne, no neraz po­le­micky, na proble­ma­tiky ná­bo­žen­skej viery. V ro­zum­nom uva­žo­vaní, vede, umení a fi­lo­zo­fii vidí mož­nosti náj­de­nia zmyslu vecí a javov na tomto svete.

Kategórie
Zošity humanistov

Kliatba kresťanstva

Svojím „Mea culpa!“ (Moja vina) urobil pápež Wojtyła určitým spôsobom záver. Prosil o od­pus­te­nie za to, čo urobili kresťania v mene kresťanstva, ale vyvaroval sa toho, žeby pripustil vinu cirkvi ako takej. Z hľadiska podstaty cirkvi je to pochopiteľné, ale neslúži to pravde, lebo pravda je takáto: k „siedmim smrteľným hriechom“, ktoré pápež vymenúva, došlo nie napriek, ale pre kres­ťan­stvo; ich páchatelia sa ne­pre­hre­šili proti princípom kresťanstva, ale sa len sústavne snažili tieto princípy pre­sa­dzo­vať.

Kategórie
Osobné

2 mačky a 6 malých mačiatok pri kŕmení

Kocúrik a Tulka sa stratili.

Kategórie
Tlačové správy

Darčeky zo zoo potešia a pomáhajú zvieratám

Nakupujete na poslednú chvíľu?

Kategórie
Tlačové správy

Aj deti a mladiství, ktorí vianočné sviatky trávia s rodinou, sa môžu cítiť osamelo

Napriek tomu, že sú Vianoce označované ako sviatky pokoja či ob­do­bie hoj­nosti, ne­mu­sia nimi nutne byť.