Kategórie
Tlačové správy

Sadíme budúcnosť opäť hľadá dobrovoľníkov, ktorí chcú na jar sadiť stromy

Získať môžu financie na stromy, náradie aj následnú sta­rostli­vosť.

Kategórie
Tlačové správy

HAVEL & PARTNERS v rebríčku the Slovak Spectator TOP 10 najväčších právnických kancelárií na Slovensku 2023

HAVEL & PARTNERS je najväčšou českou právnickou kan­ce­lá­riou a cel­kovo štvrtou naj­väč­šou právnickou kan­ce­lá­riou na slo­ven­skom trhu.

Kategórie
Tlačové správy

Prazdroj premieňa vyzbierané plechovky na nové

Tie majú až o polovicu nižšiu uhlíkovú stopu.

Kategórie
Tlačové správy

AURES Holdings v novembri prekonal svoj vlaňajší celoročný predajný výsledok

AAA AUTO v tomto roku už predalo 92 000 vozidiel, do konca roku sa chce priblížiť k číslu sto­ti­síc.

Kategórie
Tlačové správy

Európska súťaž v štatistike 2024

Súťaž pomôže stredoškolákom od Bra­tis­lavy, cez Ban­skú Bystricu až po Ko­šice roz­poz­nať hoaxy od fak­tov.

Kategórie
Tlačové správy

Veselé Vianoce a zadlžený nový rok!

Vyhriata chatka, v krbe tíško popraskáva a vy si v kaš­mí­ro­vom svetri užívate cibetkovú kávu, zatiaľ čo vás blaží pohľad na záplavu hod­not­ných dar­če­kov… Inten­zívna reklamná masáž a v nej pre­zen­to­vaný ideál Vianoc kaž­do­ročne vedie časť spotre­bi­te­ľov k roz­hod­nutiu užiť si Via­noce na splátky. Na čo by si spotre­bi­te­lia mali v snahe vy­po­môcť rodin­nému roz­počtu dať pozor a kedy sa úveru radšej vyhnúť?