Kategórie
Zošity humanistov

Dialóg vedy a viery je bolestivý

Na tému „vzťah vedy a viery“ sa možno dočítať všeličo, napríklad aj konšta­to­va­nie už v nad­pise článku, že je „bolestivý“ – pozri denník SME, príloha Veda z 12. 2. 2003. Darmo však hľadám v článku vysvet­lenie tohto bôľu, iba sa opa­ku­je, že „vzťah teo­ló­gie a vedy je v sú­čas­nosti neraz bolestivý, napriek tomu túto oblasť čaká veľká bu­dúc­nosť“.

Kategórie
Zošity humanistov

Diabol a detaily

Prečo si kreacionisti mladej Zeme plne neu­ve­do­mujú, v čo vlastne veria.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Deň ateizmu – 23. marec

Medzinárodné spoločenstvo ľudí, ktorí neveria v bohov, vyhlásilo 23. marec za Deň ateizmu. Chcú sa tak otvorene prihlásiť k životu bez viery v akých­koľ­vek bohov a bez potreby náboženstva.

Kategórie
Zošity humanistov

Deliaci múr medzi náboženstvom a vedou

Vyhlásenie francúzskych vedcov.

Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame seniorom nestratiť sa v digitálnom svete

Projekt Digitálni seniori pokračuje.

Kategórie
Tlačové správy

Zodpovednosť prenajímateľa za dlhy nájomníka voči dodávateľom energií

Život nám môže priniesť neľahké životné situácie, s ktorými sa musíme popasovať.

Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame sirotám a polosirotám po dopravných nehodách

Na slovenských cestách za prvých osem mesiacov tohto roku prišlo o život už 165 osôb a 539 ľudí bolo ťažko zranených. Takéto fatálne nehody často ovplyvnia aj život detí. Tie si so sebou buď nesú vážne následky na zdraví, prípadne prídu o jedného alebo oboch rodičov.

Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR uverejnil rozšírené výsledky o domácnostiach a o obývanosti domov a bytov

Štatistický úrad Slovenskej republiky uverejnil v rámci pokračujúcej diseminácie údajov zo Sčí­tania oby­va­te­ľov, domov a bytov 2021 rozší­rené výsledky o do­mác­nos­tiach a o obý­va­nosti domov a bytov.

Kategórie
Tlačové správy

Tamara Kramar, Chris Ellys, Blanch, Hochspannung a Zrní

Nestrácajme nádej a odhodlanie bojovať za to, čo považujeme za spravodlivé a dôležité.

Kategórie
Tlačové správy

Ekonomický base camp 2023 od INESS

Štipendium pre študentov.