Kategórie
Humanistická zbierka

Be Lenka Foundation rozbehla prvú kampaň

Na pomoc Záchrannej stanici v Zázrivej.

Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku vznikla Detská dopravná nadácia, ktorá bude pomáhať sirotám po obetiach dopravných nehôd

Nadácia bude pomáhať a podporovať deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. V Českej republike už prispela čiastkou takmer 600 000 eur.

Kategórie
Tlačové správy

Výnimoční vedci posúvajú krajinu vpred

ESET Science Award.

Kategórie
Humanizmus

2 % pre Nadáciu Detského kardiocentra

Ďakujeme, že pomáhate so starostlivosťou o deti, ktoré potrebujú našu pomoc.

Kategórie
Humanizmus

2 % pre nadáciu Agel

Milí priatelia a podporovatelia… aj tento rok môžete venovať 2 % z vašich daní NADÁCII AGEL na Slovensku, čím nás podporíte v pomáhaní tým, ktorí to najviac potrebujú. Sme vďační za všetko, čo sme spolu dokázali.

Kategórie
Humanizmus

2 % pre Vojenskú podpornú nadáciu

Vojenská podporná nadácia oficiálne vznikla zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR 30. 12. 2011, ako nadácia nielen pre širšiu verejnosť ale najmä pre komunitu vojakov a zamestnancov rezortu obrany a ich rodiny.

Kategórie
Humanizmus

Prečo darovať 2 % z dane pre Nadáciu Kia Slovakia?

Možnosť asignovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií, pričom poskytovateľovi dáva možnosť rozhodnúť sa o spôsobe poskytnutia časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Kategórie
Humanizmus

Darujte 2 % Nadácii COOP Jednota

Pomáhajte s nami.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP poskytne podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Nadácia SPP otvára v podobe grantu „O krok vpred“ aj tento rok možnosť čerpania finančnej podpory pre ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovo vyčlenenej sumy 60 000 eur môžu jednotliví žiadatelia získať príspevok na špeciálne rehabilitácie až do výšky 2 000 eur.

Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Program podpory lokálnych komunít

Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. Rovnako ako pre vznik prvých slovenských družstiev, aj pre Nadáciu COOP Jednota sú tieto dve vzácne vlastnosti mottom a súčasne hybnou silou. Záleží nám na tom, aby ste mali možnosť aktívne sa zapájať do diania vo vašich obciach a mestách, preto zahajujeme už 5. ročník obľúbeného nadačného Programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí.