Kategórie
Tlačové správy

Detská dopravná nadácia už dva roky pomáha deťom obetí dopravných nehôd

Detská dopravná nadácia pomáha a pod­po­ru­je deti, ktoré v dôsledku doprav­nej ne­ho­dy prišli o jed­né­ho alebo oboch ro­di­čov.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP v novom ročníku komunitného grantu zdvojnásobí svoju podporu

Grantový program SPPoločne pre ko­mu­nity s pod­ti­tu­lom Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, je určený na rozvoj regiónov, za­cho­vá­va­nie tradícií, re­vi­ta­li­záciu životného prostredia a zlep­šo­vanie kvality života ľudí na Slo­ven­sku.

Kategórie
Humanistická pomoc

Deň s Nadáciou Markíza

Zapojte sa do verejnej zbierky.

Kategórie
Humanistická pomoc

Nadácia SPP spúšťa Mimoriadny grantový program pre Banskú Štiavnicu

Nadácia SPP vyčlenila 150-tisíc eur na podporu obnovy kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici, poškodeného v dôsledku ničivého požiaru. O financie z mimoriadneho grantového programu môžu od dnešného dňa žiadať tie organizácie, ktorých sa priamo dotkla živelná pohroma.

Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame sirotám a polosirotám po dopravných nehodách

Na slovenských cestách za prvých osem mesiacov tohto roku prišlo o život už 165 osôb a 539 ľudí bolo ťažko zranených. Takéto fatálne nehody často ovplyvnia aj život detí. Tie si so sebou buď nesú vážne následky na zdraví, prípadne prídu o jedného alebo oboch rodičov.

Kategórie
Tlačové správy

Detská dopravná nadácia pomohla ďalším deťom

Od minulého roku nadácia pomáha a pod­po­ru­je de­ti, ktoré v dô­sled­ku do­prav­nej ne­ho­dy prišli o jed­ného alebo oboch ro­di­čov. Na Slo­vensku po­moh­la ďalším deťom a v Česku počas doby svojej existencie vy­ho­ve­la už vyše 900 žia­dostiam.

Kategórie
Humanizmus

Nadácia SPP opäť podporí sociálne a zdravotne znevýhodnených

Nadácia SPP rozdelí 60 tisíc eur v rámci svojho tradičného grantového programu OPORA.

Kategórie
Tlačové správy

Detská dopravná nadácia pomohla prvým deťom obetí dopravných nehôd

Nadácia pomáha a podporuje deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. Na Slovensku pomohla prvým deťom a v Česku počas svojho pôsobenia už prispela sumou vyše 600 tisíc eur.

Kategórie
Humanizmus

O krok vpred vďaka Nadácii SPP

Nadácia SPP otvára nový ročník grantového programu „O krok vpred“, prostredníctvom ktorého poskytne finančnú podporu ľuďom s rôznym zdravotným znevýhodnením.

Kategórie
Humanistická pomoc

Be Lenka Foundation rozbehla prvú kampaň

Na pomoc Záchrannej stanici v Zázrivej.