Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame sirotám a polosirotám po dopravných nehodách

Na slovenských cestách za prvých osem mesiacov tohto roku prišlo o život už 165 osôb a 539 ľudí bolo ťažko zranených. Takéto fatálne nehody často ovplyvnia aj život detí. Tie si so sebou buď nesú vážne následky na zdraví, prípadne prídu o jedného alebo oboch rodičov.

Kategórie
Tlačové správy

Detská dopravná nadácia pomohla ďalším deťom

Od minulého roku nadácia pomáha a pod­po­ru­je de­ti, ktoré v dô­sled­ku do­prav­nej ne­ho­dy prišli o jed­ného alebo oboch ro­di­čov. Na Slo­vensku po­moh­la ďalším deťom a v Česku počas doby svojej existencie vy­ho­ve­la už vyše 900 žia­dostiam.

Kategórie
Tlačové správy

Detská dopravná nadácia pomohla prvým deťom obetí dopravných nehôd

Nadácia pomáha a podporuje deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. Na Slovensku pomohla prvým deťom a v Česku počas svojho pôsobenia už prispela sumou vyše 600 tisíc eur.

Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku vznikla Detská dopravná nadácia, ktorá bude pomáhať sirotám po obetiach dopravných nehôd

Nadácia bude pomáhať a podporovať deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. V Českej republike už prispela čiastkou takmer 600 000 eur.