Kategórie
Osobné

V peklo veria zlí ľudia

V peklo veria zlí ľudia, horší než boli nacisti počas 2. svetovej vojny.

Kategórie
Tlačové správy

Systém Coca-Cola spúšťa projekt „50 miest pre dobrý skutok“

Ide o súčasť osláv 50. výročia nápoja Coca-Cola na trhu.

Kategórie
Tlačové správy

Reforma eurofondov pokračuje!

5. antibyrokratický balíček prináša jednoduchšie a jasnejšie pravidlá.

Kategórie
Tlačové správy

Ktorá stredná škola má najlepších ekonómov a ekonómky?

Ekonomickú olympiádu tento rok nezastavili ani pandemické obmedzenia v školstve.

Kategórie
Tlačové správy

Veľký prieskum o dopadoch pandémie na školstvo

Učitelia uvádzajú zhoršenie psychického zdravia a zaostávanie žiakov.

Kategórie
Tlačové správy

Víťazi celoštátneho projektu BARS sú známi

Do aktuálneho ročníka súťaže BARS sa zaregistrovalo až 236 trojčlenných tímov študentov stredných škôl z celého Slovenska. Pri plnení bonusových úloh vyčistili 59 celých prírodných koridorov, mestských ulíc a najmä legálne vysadili a zdokumentovali 1361 pôvodných neovocných stromov. Bol prekvapivo vysadený celý nový les. Štatút úspešných riešiteľov získalo 19 tímov. Päť najlepších trojíc sa dostalo do finále, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Gymnázia Grösslingová v Bratislave.

Kategórie
Tlačové správy

Na mimoškolskú činnosť detí a mládeže a rozvoj ich zručností ide 7,7 milióna eur

Na mladej generácií nám záleží! Zlepšiť šance detí a mládeže na úspešnú budúcnosť pomôže takmer 7,7 milióna eur z Nórskych grantov s štátneho rozpočtu. Rezort ministerky Veroniky Remišovej, ako správca programu Miestny rozvoj a inklúzia, podporil z Nórskych grantov 10 projektov venovaných mimoškolským aktivitám a zlepšovaniu zručností mladej generácie v multifunkčných centrách.

Kategórie
Tlačové správy

Začiatok leta patrí Tapírovi

Vo štvrtok 8. júla vychádza Tapír a v piatok 9. júla začína Medzinárodný festival kresleného humoru vo Františkových Lázňach, kde je Tapír tiež usporiadateľom.

Kategórie
Tlačové správy

Stoličkový výťah sprístupní základnú školu deťom s pohybovým obmedzením

  • Nadácia Volkswagen Slovakia slávnostne odovzdala stoličkový výťah Základnej škole Prokofievova v Bratislave
  • Za 2 roky venovala viac ako 50 000 eur na inštaláciu šiestich stoličkových výťahov v základných školách po celom Slovensku
  • Debarierizácia priestorov okrem iného umožňuje žiakom so znevýhodnením navštevovať školy v mieste ich bydliska
Kategórie
Tlačové správy

Daňovo odvodová reforma

Alebo: ako vzkriesiť tigra – obnova slovenskej ekonomiky po pandémii.