Kategórie
Tlačové správy

Život so sklerózou multiplex (vyspovedala sa Mária)

Pacientsky príbeh.

Kategórie
Tlačové správy

Život so sklerózou multiplex (vyspovedal sa Martin)

Pacientsky príbeh.

Kategórie
Tlačové správy

Rozhovor s prezidentkou Slovenskej neurologickej spoločnosti, prof. MUDr. Zuzanou Gdovinovou, CSc., FESO, FEAN

Čo je skleróza multiplex?

Kategórie
Tlačové správy

Srdcové zlyhávanie nie je choroba, ale syndróm

Srdcové zlyhávanie je výsledkom zanedbania iných srdcových ochorení.

Miera prežívania pacientov so srdcovým zlyhávaním je podobná ako pri ra­ko­vi­ne hrubého čreva.

Kategórie
Tlačové správy

Nečakajte na detox, odľahčite pečeň hneď

Rozhovor s MUDr. Janou Bendovou.

Už aj päť stratených kilogramov výrazne odľahčí našu pečeň.

Kategórie
O politike

Pápež František pre denník La Croix: „Štát musí byť sekulárny.“

Rozhovor s pápežom Františkom.

Kategórie
Tlačové správy

Prekonávanie sezónnej afektívnej poruchy a nájdenie svetla v tmavých mesiacoch

Rozhovor s doc. MUDr. Ľubomírou Izákovou, PhD., prednostkou Psychiatrickej kliniky LFUk a UNB a hlavnou odborníčkou MZ SR pre psychiatriu pri MZ SR.

Kategórie
Tlačové správy

Príbehy pacientok so sklerózou multiplex

Diagnostikovali ma pred tridsiatkou a vo veku 33 rokov som už bola na invalidnom dôchodku.

Kategórie
Tlačové správy

Aký je výskyt sklerózy multiplex na Slovensku?

Rozhovor s prof. PhDr. Róbertom Babeľom, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, pro­rek­to­rom pre vedu, výskum a styk so za­hra­ni­čím Slo­ven­skej zdra­vot­níc­kej uni­ver­zity (SZU).

Kategórie
Tlačové správy

Čo je skleróza multiplex?

Rozhovor s doc. MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD., predsedníčkou sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti.