Kategórie
Tlačové správy

Home Credit prináša jedno z najlacnejších cestovných poistení na trhu

Novinka sa dá dojednať na pár kliknutí cez mobilnú aplikáciu.

Cestovné poistenie s Home Creditom

Home Credit opäť ponúka praktickú, jednoduchú a cenovo atraktívnu novú službu. Na pár kliknutí si v mobilnej aplikácii môžu klienti Home Creditu najnovšie dojednať už aj cestovné poistenie.

Novinka je pri cene poistenia od 65 centov na deň pre dospelú osobu aktuálne jednou z naj­lac­nej­ších alternatív na slo­ven­skom trhu. V spo­lu­práci s pois­ťov­ňou MAXIMA a asis­ten­čnou službou AXA ASSISTANCE sa toto cestovné poistenie spúšťa od 30. júna 2023.

Služba je dostupná pre klientov s aktívnym revolvingovým úverom, ktorí si pomocou mobilnej aplikácie uzavrú cestovné poistenie pre seba alebo ďalších spo­lu­ces­tu­jú­cich. Hlavnou výhodou je jedno­duché a praktické tech­no­lo­gické rie­še­nie v mobilnej aplikácii, takže je ho možné dojednať aj tesne pred odchodom na do­vo­len­ku. Navyše je celá do­ku­men­tácia, vrátane asistenčných kariet, k dispozícii priamo aj v mobilnej aplikácii.

Cestovné poistenie s Home Creditom

„Cestovné poistenie ponúkame v troch základných variantoch, ktoré sa líšia v cene a v limitoch plnenia. K týmto základným ponukám si klient môže navoliť doplnkové poistenie podľa svojich potrieb. Napríklad zaujímavou ponukou je ‚Drink povolený‘, kedy si môže bez obáv dať pohár vína alebo piva. Nesporným benefitom tohto poistenia je navyše atraktívna cena, ktorá patrí k naj­nižším na slovenskom trhu,“ uvádza Michal Fila, hovorca Home Creditu pre Slovensko a Česko

Viac informácií nájdete na odkaze Cestovné poistenie s Home Creditom.

Cena tohto poistenia sa začína od 0,65 eura za deň pre dospelú osobu, čím sa radí na pozíciu jedného z naj­lac­nej­ších cestovných poistení na Slo­ven­sku. Z údajov poisťovní vyplýva, že naj­čas­tejšie si ľudia volia pri­po­is­te­nie úrazu, ba­to­ži­ny a právnej pomoci, ku ktorým si klient Home Creditu môže ešte zvoliť trebárs pri­po­is­te­nie ri­zi­ko­vých športov, auto­asis­ten­cie, zru­še­nia či onesko­re­nia letu a tak­tiež pred­časného alebo zmeškaného návratu. Veľkou výhodou je, že pois­tený má všetko pre­hľad­ne v mo­bil­nej aplikácii, kde sa mu zobrazujú ceny za základné a do­pln­kové poistenie. Po do­jed­na­ní a potvr­dení klientom sa odpočíta čiastka za ces­tov­né po­is­te­nie z jeho úverového účtu.

Home Credit

Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *