Kategórie
Humanizmus Osobné

Čierny deň pre ateizmus

5. november 2017!

Vybral som úryvky z dvoch článkov. Viem, môžu byť aj lepšie, ob­šír­nej­šie, a možno aj prav­di­vej­šie. Nemám čas dlhšie vy­hľa­dá­vať. Len chcem vyslať odkaz, prí­pad­ne po­sol­stvo, alebo nech si moje slová vyloží kto ako chce. Žiada sa mi k tejto tra­gé­dii vyjadriť.

  1. ADK, Vyvrheľ, násilník, militantný ateista. Strelec z Texasu mal desivú minulosť, Info.cz, 6. 11. 2017.
  2. Jenny Stantonová, EXCLUSIVE: ‘Creepy, crazy and weird’: Former class­mates say Texas gunman was an ‘outcast’ who ‘preached his atheism’ online before killing 26 in the state′s worst ever mass shooting, Dailymail.co.uk, 6. 11. 2017.

V nedeľu 5. novembra 2017 vtrhol ozbrojený strelec do kos­to­la Prvej bap­tis­tickej cirkvi v obci Sutherland Springs v štáte Texas v USA. Na prí­tom­ných, ktorí nič ne­tu­ši­li, začal bez­hlavo strieľať. Prvé údaje sú, že zavraž­dil 26 ľudí. A ďal­ších 24 zranil. V článku na stránke Dailymail.co.uk, ktorý na­pí­sa­la Jenny Stantonová, sa uvádza, že vrahom bol Devin Patrick Kelley. Ešte dlho sa o ňom bude písať a ho­vo­riť, najmä na pred­náš­kach kri­mi­na­lis­ti­ky, psy­cho­ló­gie alebo psy­chiatrie. Alebo malo by sa! Som za to, aby o tomto vrahovi robili pred­nášky aj humanisti, lebo tento vrah vrhol silný tieň hanby na ateistov. Je to môj názor! A nech sa sťažujú ostatní ateisti, ako chcú!

With all my heart, Sutherland Springs!

Z celej sily kričím:

Je suis à l’église! I am Church!

Som humanista, ale musím povedať aj to známe „Som cirkev“ v tom význame, že hu­ma­nis­ti sa musia posta­viť na odpor aj mi­li­tantným ateistom, ktorí neváhajú vraždiť, ničiť ľudské životy!

Neustále sa omieľa, aké zlé je náboženstvo, a tu sa zrazu vynoril ateista, ktorý plný zlosti alebo nenávisti zavraždil 26 ľudí. Nemusí to byť konečný stav. Ešte môžu zraneniam podľahnúť ďalší, ktorí boli „poranení, postrelení“. Ťažko sa mi píšu slová, lebo mi slzy kvapkajú na klá­ves­nicu, a lieky ne­po­má­ha­jú, aby som si zachoval pokojnú myseľ. Som plný emócií, tých najťažších, aké si nikto normálny nepraje. Je mi veľmi ľúto, že sa taký ohavný skutok stal. Má na mňa otrasný účinok, asi ako keď čítam správy o vraž­de­ní isla­mistov z Islam­ského štátu. A vôbec, ako pri čí­ta­ní vše­li­ja­kých smutných správ o akom­koľ­vek hromadnom zabíjaní nevinných ľudí. Lebo čo mali spoločné tí ľudia v kostole s týmto vrahom? Nič!!! Len si na nich vylial svoj hnev! Sutherland Springs má okolo 360 oby­va­te­ľov, takže sa dá povedať, že tam každý pozná každého.

Úprimnú sústrasť

Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, ktorí v týchto dňoch smútia za prí­buz­nými, ktorí boli zavraždení ateistickým vrahom priamo počas omše v kostole.

Z Info.cz:

„Děsivý, šílený, podivín. Takovými slovy popisují střelce z texaského města Sutherland Springs jeho někdejší spolužáci. Šestadvacetiletý Devin Kelley se pro­je­vo­val jako mi­li­tantní ateista. Do neděle však útočil jen slovně na so­ciál­ních sítích. Když přešel z virtuálního do sku­teč­ného světa, zabil v baptistickém kostele 26 lidí.“

„Že je střelcem právě Kelley, potvrdili dva policisté pod přísli­bem anonymity. Úřady dodaly, že do kostela vešel oblečený celý v černém a na sobě měl neprůstřelnou vestu.“

„Kelley nepatřil k ne­ná­pad­ným jedincům, u nichž by podobný čin přišel jako rána z čistého nebe. Žil v domě svých rodičů. Už dříve ho vojenský soud odsoudil k dva­nácti měsícům vězení za domácí násilí na ženě a dítěti, s nimiž žil.“

„Jeho spolu­žáci na něj vzpomínají jako na ateistu, který se zapojoval do hádek na so­ciál­ních sítích. Věřící označoval za hlupáky.“

„Policisté v jeho autě objevili větší množství zbraní a výbušnin. Co s nimi zamýšlel a jaké byly jeho motivy, není momentálně zřejmé.“

Z Dailymail.co.uk:

“The Texas church shooter who shot dead 26 people and injured 24 others was an ‘outcast’ who ‘preached his atheism’ online.

‘He was the first atheist I met. He went Air Force after high school, got discharged but I don′t know why.’

‘He was always talking about how people who believe in God we′re stupid and trying to preach his atheism.’

Cops discovered multiple weapons and possible explosives in his vehicle.”

Po vraždách v kostole Prvej baptistickej cirkvi
Po vraždách v kostole Prvej baptistickej cirkvi.
Zdroj foto: The New York Times.

Ešte článok doplním. Teraz ma súri čas, aby som čím skôr aspoň vydal svoju výpoveď o tomto hroznom čine.

Čas ostatnej úpravy: 7. 11. 2017 o 1.35 h.

Poznámka z 30. júna 2023: Nakoniec som sa už tomuto článku nevenoval.


Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 6. 11. 2017.

Jedna odpoveď na “Čierny deň pre ateizmus”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *