Kategórie
Tlačové správy

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka spoznala svojich víťazov

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 16. ročníka súťaže stali Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, Meštiansky dom číslo 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici a mestská veža v Brezne.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko strany ZA ĽUDÍ k prezidentskej vláde

Ignorovanie parlamentu pri zostavovaní vlády je popieraním parlamentnej demokracie.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko predsedníčky strany ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej

Dnes si pripomíname koniec 2. sve­to­vej voj­ny, ktorá za se­bou za­ne­cha­la 80 mi­lió­nov obetí.

Kategórie
Tlačové správy

Končí éra najnerozhodnejšieho premiéra v dejinách Slovenska

Reakcia strany Sloboda a Solidarita na dnešné vyhlásenie Eduarda Hegera.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko strany ZA ĽUDÍ k súčasnej situácii

Ďakujeme Eduardovi Hegerovi za jeho pô­so­be­nie na poste premiéra.

Kategórie
Tlačové správy

Podporujeme mimovládne organizácie, ktoré pracujú s deťmi a mládežou

Môžu sa prihlásiť do novej výzvy za 2,5 milióna eur. Dotácie môžu získať aj ama­térske športové kluby pô­so­bia­ce v nižších ligách.

Kategórie
Tlačové správy

V tohoročnej Ekonomickej olympiáde zvíťazil Samuel Jurčišin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave

Ekonomická olympiáda aj tento rok vzbudila záujem u viac ako 10 tisíc mladých Slovákov a Sloveniek; a pomohla im získať oce­ne­nie a uzna­nie za svoje ve­do­mosti a schop­nosti v oblasti eko­nó­mie a financií.

Kategórie
Tlačové správy

Heger zneužil verejnoprávnu televíziu

Úradnícku vládu podporíme.

Kategórie
Tlačové správy

Spoločné využívanie zdravotných údajov

Citlivá téma pre spotrebiteľov.

Kategórie
Tlačové správy

Vyšle Vlčan signál občanom?

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níč­ky stra­ny ZA ĽUDÍ k do­tá­cii mi­nistra Vlčana.