Kategórie
Tlačové správy

Heger zneužil verejnoprávnu televíziu

Úradnícku vládu podporíme.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) po­va­žu­je vče­raj­šie vy­stú­pe­nie Eduarda Hegera za zne­u­ži­tie verejno­právnej televízie RTVS. V prí­pa­de, že sa prezidentka Slo­venskej re­pub­li­ky rozhodne menovať úradnícku vládu, strana ju podporí.

„Miesto toho, aby Eduard Heger s pokorou priznal zlyhania vlastných ministrov, zneužil priestor vo verejno­právnej tele­vízii na po­li­tický boj a útoky voči po­li­tickým sú­pe­rom. Mimo­riadne vystúpenia ústavných činiteľov v RTVS boli v ostat­nom čase vy­u­ží­va­né najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine či s pandémiou COVID-19. Teraz však Eduard Heger v RTVS ne­vy­stú­pil ako pred­seda vlády Slo­venskej re­pub­li­ky, ale ako šéf po­li­tickej strany, ktorý útočil na po­li­tických súperov. Hovoriť o rizikách spojených s úradníckou vládou je strašenie a snaha udržať sa vo funkciách. Po­va­žu­je­me momen­tálne za kľúčové, aby pre­zi­dentka Zuzana Čaputová zaujala k aktuálnej politickej situácii jasnú pozíciu. V prípade, že sa pani prezidentka rozhodne pre úradnícku vládu, SASKA ju podporí,“ uviedol podpredseda SASKY Branislav Gröhling.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *