Kategórie
Tlačové správy

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka spoznala svojich víťazov

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 16. ročníka súťaže stali Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, Meštiansky dom číslo 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici a mestská veža v Brezne.

Osobitný titul „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ získali zástupcovia projektu „Železiareň“ – bytový dom v Betliari. Odborná porota zároveň udelila čestné uznanie obci Zborov za dlho­dobé i vytrvalé úsilie obce pri záchrane rozsiahlo deštruovanej národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Žofie. V hla­so­va­ní ve­rej­nosti dostal naj­viac hlasov; a tým aj o­ce­ne­nie „Fénix – Cena Nadácie SPP“ Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.

Slávnostné udeľovanie cien súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktoré 8. mája odvysielala Jednotka RTVS sa uskutočnilo na hrade Červený kameň. Vy­hla­so­va­te­ľom súťaže je už od roku 2004 Ministerstvo kultúry SR spo­loč­ne s ge­ne­rál­nym partnerom súťaže Nadáciou SPP. Pol­ročný súboj 36 prihlásených národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova bola ukončená v rokoch 2021 a 2022, hodnotila odborná porota zložená zo špičkových expertov na archi­tektúru, dejiny a obnovu pamiatok.

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.

Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu pamiatky získal Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, a to za vynikajúcu kvalitu obnovy a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky a vy­vá­že­nú prezentáciu objavených pamiatkových hodnôt. Rovnaký kostol očaril aj ši­ro­kú ve­rej­nosť, ktorá ho jedno­značným počtom 16 351 hlasov z cel­ko­vé­ho počtu 61 969 zvolila za naj­krajšiu ob­no­ve­nú pa­miat­ku spo­medzi všetkých súťažiacich historických skvostov. Kostol sa tak zároveň stal držiteľom ocenenia Fénix – Cena Nadácie SPP.

Meštiansky dom číslo 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici
Meštiansky dom číslo 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky udelila odborná porota Meštianskemu domu č. 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici, najmä za vysoko pro­fe­sio­nál­nu obnovu národnej kultúrnej pamiatky a har­mo­nické zladenie súčasného archi­tektonického tvaro­slovia a zásahov s historickou podstatou objektu.

Mestská veža v Brezne
Mestská veža v Brezne.

Cenu Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky získal ďalší laureát – Mestská veža v Brezne. Cena bola udelená za príkladnú obnovu a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky verejnosti.

Čestné uznanie odbornej poroty súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka za dlhodobé a vytrvalé úsilie obce pri záchrane rozsiahlo deštruovanej národnej kultúrnej pamiatky a jej rekonštrukciu a obnovu bolo udelené obci Zborov za obnovu Kostola sv. Žofie v Zborove.

Špeciálnou kategóriou súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka je už 3. rok za sebou ocenenie „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“. Cenu „Adept“ získalo občianske združenie Čierne diery za záchranu národnej kultúrnej pamiatky „Železiareň“ – bytový dom v Betliari formou netradičného projektu nájomného bývania.

„Adeptmi na Fénixa sú pamiatky, ktoré sme spoznali vo chvíli, keď sa ich vlastníci, či dobro­voľ­níci rozhodli začať obnovovať. Časo­zberne do­ku­men­tu­je­me cestu obnovy, až po jej úspešné do­kon­če­nie,“ povedal o skupine „adeptov“ pred gala­večerom Ladislav Snopko, člen odbornej poroty súťaže a člen správnej rady Nadácie SPP.

Laureáti súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka získali nielen osvedčenie o udelení ceny, ale aj finančnú odmenu vo výške 10 000 eur od ge­ne­rál­ne­ho partnera súťaže Nadácie SPP.

„Máme veľkú radosť z toho, že sa každý rok prihlasuje do súťaže stále viac súťažiacich. Aj touto cestou chceme vyzvať vlastníkov, ktorí v roku 2022 už ukončili, respektíve teraz v roku 2023 ukončujú obnovu národnej kultúrnej pamiatky, aby sa prihlásili do 17. ročníka súťaže, ktorý opäť vyhlásime na jeseň. Chceme s nimi a s verejnosťou podeliť sa o výsledok ich práce; a chceme ukázať komunitám, ktoré sa nachádzajú v okolí, ale aj celému Slovensku, že máme byť na čo hrdí, vážime si históriu a máme o ňu záujem,“ motivuje vlastníkov historických skvostov k účasti v jedinečnej súťaži Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Inšpiratívne príbehy všetkých súťažných pamiatok sú prístupné na stránke Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka.


Autor: Ondrej Šebesta, SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *