Kategórie
Tlačové správy

Vyšle Vlčan signál občanom?

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níč­ky stra­ny ZA ĽUDÍ k do­tá­cii mi­nistra Vlčana.

„Minister Samuel Vlčan oznámil odchod z funkcie potom, ako sa pre­va­li­la kauza s do­tá­ciou pre jeho firmu. No odchod z funkcie je to naj­menej, občanom vôbec ne­po­mô­že, ak odíde z funkcie s mi­lió­no­vou do­tá­ciou pre svoju firmu. Mini­málnym pre­ja­vom sluš­nosti je, aby sa be­zod­klad­ne vzdal nároku na do­tá­ciu. To by bol signál pre obča­nov, že to s dô­ve­ry­hod­ným spra­vo­va­ním rezortu a ve­rej­ných financií myslí vážne.“


Autor: strana ZA ĽUDÍ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *