Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko strany ZA ĽUDÍ k prezidentskej vláde

Ignorovanie parlamentu pri zostavovaní vlády je popieraním parlamentnej demokracie.

Pani prezidentka oznámila, že vymenuje úradnícku vládu, no to, čo pani prezidentka navrhla, nie je úradnícka vláda. Je to prezidentská vláda. Úradnícka vláda či už v Česku, v Taliansku, ale aj na Slovensku (dočasná vláda Jozefa Moravčíka), bola zložená tak, že ju prezident vytvoril na zá­kla­de dohody so zástupcami parla­mentu, ktorí sa zhodli na odborníkoch tvoriacich úradnícku vládu. Pani prezidentka tu parlament úplne odignorovala a verejnosť a parlament len informovala, že im oznámi mená svojho tímu.

„Slovenská republika je parlamentnou demokraciou a postup pani prezidentky nemá oporu ani v ústave, ani v ústavnej tradícii. Naopak, pani prezidentka týmto krokom mení zaužívanú ústavnú tradíciu, čo je nebezpečný precedens. Vytvára riziko, že v budúcnosti nejaký prezident nebude rešpektovať výsledky volieb a za premiéra i ministrov menuje ľudí podľa svojho uváženia. Doterajšia ústavná tradícia bola vždy postavená na výbere premiéra na základe dohody parlamentu a rešpek­to­va­ní rozhodnutia občanov v parla­mentných voľbách. Pani prezidentke som vždy držala palce, ale svojím postupom a ig­no­ro­va­ním parla­mentu robí teraz obrovskú chybu, pretože tento postup situáciu nezlepší, práve naopak, môže ju zhoršiť a do spo­loč­nosti vniesť ešte viac rozdelenia,“ uviedla Veronika Remišová, predsedníčka strany ZA ĽUDÍ.

Druhým problémom, na ktorý strana ZA ĽUDÍ zároveň upozornila, je riziko zníženia dôveryhodnosti Národnej banky Slovenska.

„V súčasnosti Národnú banku Slovenska vedie guvernér Peter Kažimír odsúdený za korupciu. Je to svetový unikát a medzi­ná­rod­ná hanba, ktorú mohol na medzi­ná­rod­ných fórach čiastočne vyvažovať práve vice­guvernér Ľudovít Ódor. Po jeho odchode na čelo prezidentskej vlády ostane NBS bez vice­guvernéra, čo vôbec nie je dobrá situácia, osobitne v čase, keď Európe hrozí banková kríza, keďže pred pár týždňami napríklad prakticky skrachovala jedna z naj­väčších a naj­starších švajčiarskych bánk,“ povedala Veronika Remišová.

Zároveň upozornila, že od vlády sa očakáva, že bude riadne pracovať a parla­ment by mal zasadať aj počas leta.

„Neviem si predstaviť, že členovia novej vlády budú pol roka len tak sedieť na svojich stoličkách bez naj­dô­le­ži­tej­šej súčasti práce vlády, teda bez návrhov reforiem a pre­sa­dzo­va­nia legislatívy v parla­mente. Od vlády sa očakáva, že bude riadne pracovať a parla­ment, ak ide o pomoc ľuďom, nemôže mať problém zasadať aj cez prázdni­ny. Je predsa absurdné, aby sa na pol roka zastavila legislatívna práca vo vláde aj v parlamente,“ doplnila s tým, že strana ZA ĽUDÍ bude naďalej prinášať konštruktívne návrhy a zlepšenia, ktoré pomôžu ľuďom.


Autor: strana ZA ĽUDÍ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *