Kategórie
Tlačové správy

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v SR k 1. 1. 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Podľa výsledkov SODB 2021 bolo k 1. 1. 2021 na Slovensku 5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov.

 abs.%
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke)3 038 51155,76
bez náboženského vyznania1 296 14223,79
nezistené353 7976,49
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické)286 9075,27
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke)218 2354
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske)85 2711,56
Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne)50 6770,93
Kresťanské zbory na Slovensku18 5530,34
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike16 4160,3
ad hoc hnutia16 1860,3
iné14 6850,27
ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi10 8110,2
Apoštolská cirkev na Slovensku9 0440,17
budhizmus6 7220,12
pohanstvo a prírodné duchovno4 0070,07
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike (baptistické)3 8830,07
islam3 8620,07
Cirkev bratská v Slovenskej republike3 4400,06
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť3 0180,06
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie3 0010,06
Židovská obec na Slovensku (židovské)2 0070,04
Starokatolícka cirkev na Slovensku (starokatolícke)1 7780,03
hinduizmus9750,02
Cirkev československá husitská na Slovensku5810,01
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike3770,01
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike3110,01
Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike730
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania v SR k 1. 1. 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Poznámky:

abs. = v absolútnom čísle
% = údaj v percentách


Zdroj: ŠÚ SR.

26 odpovedí na “Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v SR k 1. 1. 2021”

[…] Jehovovi svedkovia sa preslávili najmä v 20. storočí viacerými „proroctvami“ o konci sveta. Ich zakladateľ Charles Taze Russell očakával koniec sveta v r. 1914. Jeho nástupca Joseph Franklin Rutherford určil koniec sveta na rok 1925. O konci sveta hovorili Jehovovi svedkovia aj v súvislosti s rokom 1975. Po týchto omyloch (fikciách, bludoch) sa už veľmi nesnažia hovoriť o presnom dátume pre koniec sveta či príchod Ježiša. V časopise Strážna veža z 1. januára 2013, ročník 134, číslo 1 (dal sa prečítať už 26. 11. 2012), sa na strane 8 vyhovárajú: […]

[…] Najviac budú kresťania citliví na pesničku Epitaf pre Boha. Slovo „Boh“ s veľkým písmenom B, pretože nemajú na mysli nejakého iného boha, ale práve kresťanského boha. Tu boh má rovno­menný názov. Teda boh má osobné meno Boh. To je unikát, ktorý sa pre­ja­vuje len v mono­teizme, ako je napríklad kresťanstvo. Židia totiž pou­ží­vajú pre svojho boha meno JHWH (JHVH, Jahve, Jehova). Toho sa napríklad drží Ná­bo­žen­ská spo­loč­nosť Jehovovi sved­kovia. […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *