Kategórie
O politike

A vinník sa nájde!

Komunizmus a ateizmus strašia dodnes v mnohých hlavách.

20. novembra 2012 uverejnil Jozef Rajtár článok Súčasná kríza je krízou komunizmu. Takže, aj keď fiktívny vinník, ale predsa. V kapitalistickom režime nie sú za krízu vinní kapitalisti a ich spriaznení politici, ale komunisti.

Veď o komunistickom strašidle, o strašení, že za krízy môžu komunisti, že vinníkmi sú komunisti, že dokonca hrozbou sú komunisti, sa písalo už v roku 1848. Prečítajte si Manifest Komunistickej strany:

„Po Európe mátoží strašidlo – strašidlo komunizmu. K svätej honbe proti tomuto strašidlu spojili sa všetky mocnosti starej Európy, pápež i cár, Metternich i Guizot, francúzski radikáli i nemeckí policajti.“

Už v roku 1848 komunisti spomínali pápeža a cára. A je to tak i dnes!

Katolícka Konferencia biskupov Slovenska si podľa vlastného vyhlásenia myslí, že za krízu v ich cirkvi môže štyridsaťročná ateizácia pred rokom 1989.

„Štatistický úbytok veriacich chápeme aj ako dôsledok štyridsaťročnej ateizácie pred rokom 1989. Naša skúsenosť hovorí, že v poslednom období k dramatickým zmenám v religiozite nedochádza.“

Čo myslíte, kto mohol vykonávať takúto ateizáciu? Komunisti! Vinník sa našiel.

emotikon

Krízou v katolíckej cirkvi sa rozumie rapídny úbytok členskej základne, teda veriacich (ako oni svojich členov nazývajú), medzi rokmi 2001 až 2011. V roku 2001 sa k Rímskokatolíckej cirkvi pri sčítaní prihlásilo 3 708 120 ľudí, čo je v percentuálnom vyjadrení 68,9 %. V roku 2011 sa prihlásilo o 360 843 ľudí menej, čiže 3 347 277, čo je 62,0 %. A v roku 2021 sa prihlásilo 3 038 511, čo je 55,76 %.

V roku 1991 sa ku katolíkom prihlásil porovnateľný počet občanov ako v roku 2011. Teda, v absolútnom čísle 3 187 383, a v percentuálnom vyjadrení 60,4 %. Tak akáže kríza ešte z čias pred rokom 1989? Cirkevníci si hľadajú imaginárneho nepriateľa. Ani sa nečudujem, keď v agende majú imaginérneho kamaráta, ktorého nazývajú rôznymi menami ako Boh, Hospodin, Svätá Trojica, Stvoriteľ a podobne.

Šovinisti zasa vidia za všetkými problémami v spoločnosti nejaké etnické či národnostné skupiny. Napríklad často obviňujú Židov. A špeciálne na Slovensku ešte Maďarov a Rómov.

Čo majú kapitalisti, katolíci a šovinisti spoločné?

Ak chceš zakryť skutočnú príčinu, nájdi si fiktívneho vinníka. Zvaliť vinu na druhého je totiž to najľahšie! Je to pokrytecké, ale je to jednoduché riešenie. Fašisti si mysleli, že aj účinné, kým demokratické sily nezvíťazili nad fašizmom v roku 1945.

Humanisti sa nesmú učičíkať šírením takých bludov o fiktívnych vinníkoch a strašidlách, lebo raz dopadneme tak, že vinníkmi budú chudobní a bezdomovci. Pozor na to, lebo sa tým vraciame do stredoveku, keď vinníkmi boli čarodejnice a bosorky. Samozrejme, v skutočnosti nevinné obete vtedajšieho feudálneho režimu napájaného všadeprítomným klerikalizmom.

Mimochodom, práve pápež Benedikt 16. v bulletine Život Cirkvi, 46/2012, spomína Einsteina.

Albert Einstein raz povedal, že v zákonoch prírody „sa odhaľuje rozum, pri ktorom sa všetka racionalita ľudského myslenia a usporiadania javí ako celkom zanedbateľná“.

Tento bulletin spomínam v článku Humanista nepotrebuje barličku ako kresťan.

A komunisti sú zasa hrdí na tento Einsteinov výrok:

„Nie som komunista, ale keby som ním bol, nehanbil by som sa za to.“

Ja, ako humanista, som zasa hrdý na tieto vety, ktoré Einstein povedal:

„Neverím v Boha, ktorý by sa zaujímal o osudy a činy ľudí.

Nemôžem prijať koncepciu Boha založenú na strachu zo života či smrti alebo na slepej viere. Nemôžem vám dokázať, že osobný Boh neexistuje, ale keby som Vám o ňom hovoril, klamal by som.

Dostal som Váš list. Za celý život som nepovedal slovo k jezuitskému kňazovi a teraz žasnem nad odvahou vravieť o mne také klamstvá. Z hľadiska jezuitského kňaza som, samozrejme, a vždy som bol ateistom. Vaše protiargumenty sa mi vidia veľmi korektné a ťažko by sa dali lepšie formulovať. Ak však hovoríme o veciach mimo ľudskej sféry, je detskou analógiou používať antropomorfické koncepcie. V skromnosti máme obdivovať prekrásnu harmóniu štruktúr sveta až potiaľ, kam dosiahneme. A to je všetko.“ (V písomnej odpovedi v r. 1945 na povesť, že jeden jezuitský kňaz ho prehovoril na opustenie ateizmu.)

Zdroj: Hlboko veriaci neverec Einstein.

Vysvetlivky:

šovinizmus – krajný nacionalizmus sprevádzaný nenávisťou k iným národom

klerikalizmus – politické úsilie o uplatnenie vplyvu cirkvi v politickom živote; smer presadzujúci úlohu (katolíckej) cirkvi a duchovenstva v politickom a kultúrnom živote; úsilie o vplyv cirkvi, kňazov na verejnú moc

Archív:

Jozef Rajtár
Jozef Rajtár.
Manifest Komunistickej strany
Manifest Komunistickej strany.
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k výsledkom sčítania
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k výsledkom sčítania.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 21. 11. 2012. Teraz s drobnou úpravou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *