Kategórie
Humanizmus Osobné

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí uviedli, že sú bez náboženského vyznania

Z výsledkov sčítania obyvateľov domov a bytov z roku 2021 (SODB 2021), ktoré spracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR), ma potešila informácia o výraznom náraste ľudí, ktorí sú bez náboženského vyznania.

Ako sa uvádza v článku z 20. januára 2022, druhou najpočetnejšou skupinou sú ľudia bez náboženského vyznania.

Štatistický úrad SR:

„Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 %, uviedlo, že je bez náboženského vyznania.“

Ing. Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky povedal:

„Obyvateľstvo Slovenska sa vyznačuje náboženskou štruktúrou, kde najviac obyvateľov si uviedlo rímskokatolícke vyznanie, 3 milióny, ich počet a podiel však oproti roku 2011 poklesol. Zároveň v medzicenzálnom období sledujeme výrazný nárast podielu obyvateľov bez náboženského vyznania, z 13,4 % v roku 2011 na 23,8 % v roku 2021.“

Graf: Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania na Slovensku k 1. 1. 2021
Graf: Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania na Slovensku k 1. 1. 2021.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania na Slovensku k 1. 1. 2021

Ďakujem aj všetkým, ktorí sú zaradení medzi „ostatné“ (0,9 %) a „nezistené“ (6,5 %).

Veľké ďakujem

patrí ľuďom, ktorí sa hlásia k cirkvi Svedkovia Liehovovi. Úctyhodné číslo: 14 207 liehovistov. Svedkovia Liehovovi majú najviac priaznivcov v Bratislavskom kraji.

Okrem Svedkov Liehovových svojich stabilných fanúšikov majú aj vyznania ako jediizmus (Rád rytierov Jedi), ktorých je 1 389, a pastafarianizmus, ktorý uviedlo 590 obyvateľov.

Na Slovensku podľa sčítania žije 5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov. Keď spočítam všetkých spomenutých (bez náboženského vyznania), „ostatných“ a „nezistených“, liehovistov, rytierov Jedi a pastafariánov, tak mi vychádza zaujímavé číslo: 1 715 574, čo je 31,48 %.

Moje počty:

1 296 142 (bez náboženského vyznania)
354 203 (nezistení)
49 043 (ostatní)
14 207 (liehovisti)
1 389 (jedi)
590 (pastafariáni)

Každý nech si počíta, ako uzná za vhodné. Pre mňa sú však všetci títo ľudia dôležití. Cením si každého jedného z nich.

Ďakujem!

Ďakujem

Údaje som čerpal z podkladov ŠÚ SR.


Autor skromného názoru: Ján Parada.

7 odpovedí na “Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí uviedli, že sú bez náboženského vyznania”

ŠÚ SR: Obec Slizké (okres Rimavská Sobota, 242 obyvateľov) je raritná svojím jednotným postojom k náboženskému vyznaniu. Až 88,84 % obyvateľov je bez náboženského vyznania.

Mestská časť Bratislava-Rača má zaujímavé výsledky:

Podľa vierovyznania 37,24 % obyvateľov bolo rímskokatolíkmi, 3,97 % evanjelikmi, 1,19 % gréckokatolíkmi, 0,66 % pravoslávni, 0,48 % Svedkovia Jehovovi, 42,81 % bez náboženského vyznania, 10,24 % nezistené a 3,41 % iného vierovyznania (napríklad 77 osôb uviedlo budhizmus, 31 islam, 8 hinduizmus, 27 židovské).

Téma odluky cirkvi od štátu sa opakovane otvára od ’89. Zmena financovania cirkví je jednou z posledných nesplnených požiadaviek hnutia Verejnosť proti násiliu.

Počet veriacich pritom ubúda, ukazujú to aj dáta zo sčítania obyvateľstva 2021. Za posledných desať rokov ubudlo viac než 300-tisíc katolíkov. Vzrástol počet neveriacich aj ad hoc hnutí, ako sú Svedkovia Liehovovi či Rytieri Jedi.

Na nehlásenie sa k veriacim vyzývala aj kampaň Bez vyznania.

„Chceme umravniť cirkvi, aby sa nestarali do riadenia štátu,“ hovorí Andrej Lúčny, vedúci kampane.

V rozhovore dodáva, že cirkvi na Slovensku už stratili monopol na morálku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *