Kategórie
Humanizmus Osobné

Sociológ Miroslav Tížik sa mýli

Chybne si vysvetľuje ateizmus.

Katarína Kiššová spravila rozhovor so sociológom Miroslavom Tížikom.

Otázka z rozhovoru: Klesá teda počet ľudí, ktorí sa stotožňujú s inštitúciou, ale nevieme, či klesá aj počet ľudí, ktorí sú veriaci?

„Na toto sčítanie obyvateľstva nedáva odpoveď. To skúmajú iné výskumy a tie potvrdzujú, že podiel ľudí, ktorí prejavujú vieru, je vyšší ako podiel tých, ktorí sa hlásia k cirkvi a ich pokles je menší. V Česku napríklad v sčítaní merajú otázku náboženstva inak. Dávajú ľuďom možnosť prejaviť svoju vieru. Obyvatelia si mohli vybrať možnosť, že sú veriaci, no bez prihlásenia k cirkvi. Alebo si môžu vybrať, že sú veriaci a hlásia sa ku konkrétnej cirkvi. Tam sa ukázalo, že bol radikálny pokles tých, ktorí veria a hlásia sa k cirkvi, ale bol zasa nárast tých, ktorí veria, ale nehlásia sa k cirkvi. V sčítaní v Česku sa viac sústredili na zisťovanie viery, u nás sa meria skôr prihlásenie k cirkvi ako inštitúcii,“ vyjadril sa Miroslav Tížik.

Omyl! Sčítanie dalo jasnú odpoveď. V sčítacom formulári mal občan na výber:

  • s náboženským vyznaním
  • bez náboženského vyznania

Ak sa aj nehlásil ku niektorej konkrétnej cirkvi, ktoré vo formulári boli menované, tak mal prázdnu položku „iné“, kde mohol uviesť svoje náboženské vyznanie. Konkrétne ako iné náboženské vyznanie uviedlo 14 685 ľudí.

Napríklad zo sčítania poznáme jeden údaj pre náboženské vyznanie z položky „ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi“, je to 10 811 občanov. Ďalej 4 007 v položke „iné“ uviedlo „pohanstvo a prírodné duchovno“.

Tak nech Tížik nemanipuluje s verejnosťou!

Jediný relevantný údaj pre mienku o tom, či ide o teistov alebo ateistov je položka „nezistené“. Týka sa to 353 797 občanov. Tí neprejavili svoju vieru, presnejšie svoje vyznanie, či už náboženské alebo nenáboženské.

Otázka z rozhovoru: Dá sa povedať, že tu nastáva ateizácia spoločnosti?

„Nie. S ateizmom to nemá nič spoločné. Keď sa pozrieme podrobnejšie na zozbierané dáta, vidíme, že narástol počet ľudí, ktorí sa hlásia k menšinovým cirkvám – aj registrovaným, aj neregistrovaným. Druhá vec je, že keď sa niekto nehlási k cirkvi, neznamená to, že sa ateizuje. Podľa výskumov sa na Slovensku dlhodobo považuje za ateistov iba tri až štyri percentá ľudí. Väčšina ľudí sa radí medzi tzv. agnostikov, ktorí neriešia otázku náboženstva a nemajú jasnú predstavu o týchto témach. Ateizmus je popieranie, že náboženstvo je zmysluplný spôsob prístupu k svetu. Väčšina z tých, čo sú bez vyznania, sú však voči náboženstvu skôr ľahostajní. Predpokladám, že ich postojom je, že kto chce, nech si verí, ale ja neverím. Toto je pravdepodobne najrozšírenejší pocit tých bez vyznania,“ odpovedal Tížik.

Veľký omyl!!! S ateizmom to má veľa spoločného. Výraz „ja neverím“ v tomto kontexte je totiž čistý ateizmus. Presnejšie: ja neverím v žiadne náboženské predstavy, takže som bez náboženského vyznania.

A toto uviedlo 1 296 142 občanov, čo je 23,79 percent obyvateľstva Slovenskej republiky.

Je totiž úplne jedno, či sú občania aktívni voči náboženstvám, alebo ľahostajní. Sčítanie práve toto vôbec neskúmalo. Aktívni pre mňa znamená kritickí!

A agnostik je len mäkká forma ateizmu, keď agnostik si myslí, že existencia, prípadne neexistencia, bohov sa nedá dokázať, preto túto otázku nerieši.

Pre Tížika: Kto má náboženské vyznanie, tak verí v nejakú formu náboženstva. Kto nemá náboženské vyznanie, neverí v žiadnu náboženskú formu. Je to jasné?

Výbornou odpoveďou je práve spomínaných 4 007 ľudí, ktorí v položke „iné“ uviedli „pohanstvo a prírodné duchovno“. Prírodné duchovno sa nemusí spájať priamo s bohmi (teizmus, polyteizmus), ale tiež ide o náboženskú formu.

Tížik manipuluje s verejnou mienkou i používaním slova „veriaci“, pričom myslí len na teistov, na ľudí s nejakým náboženským vyznaním. Mal by teda uvažovať, kto je podľa neho potom človekom bez náboženského vyznania!!! Aké opozitum sa mu núka voči pojmu teista, v Tížikovom prípade veriaci? Žeby len agnostik? Už som sa vyjadril, agnostik je mäkká forma ateistu.

Bertrand Russell povedal:

„Ohromná väčšina intelektuálne významných ľudí neverí kresťanskému náboženstvu, no skrýva túto skutočnosť pred verejnosťou, pretože sa bojí, že stratí svoje príjmy.“

Dávam do pozornosti názory Bertranda Russella z jeho eseje Prečo nie som kresťanom.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *