Kategórie
Tlačové správy

Múzeum SNP má v pôsobnosti rezortu obrany veľkú podporu a o polovicu väčší rozpočet

Múzeum Slovenského národného povstania má po presune do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR k dispozícii až o vyše 50 % väčší rozpočet. Okrem toho môže počítať aj s ďalšou formou podpory, ako napríklad pomoc odborníkov z rezortných spoločností a ozbrojených síl pri starostlivosti o veľkorozmerné zbierkové predmety.

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

Potvrdili to minister obrany SR Jaroslav Naď, štátny tajomník MO SR Marian Majer a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko po návšteve múzea a diskusii s jeho vedením a zamestnancami.

„Pre rezort obrany a pre vojakov je odkaz Slovenského národného povstania mimoriadne silný a urobíme všetko pre to, aby sa Múzeum SNP pod ministerstvom obrany zveľaďovalo a dostalo sa na úroveň, ktorú si zaslúži,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Zároveň poďakoval súčasnému generálnemu riaditeľovi Múzea SNP Marianovi Uhrinovi za prístup a spoluprácu počas celého procesu tranzície a tiež v súčasnosti. Priblížil tiež podrobnosti úpravy financovania v prospech rozvoja Múzea SNP.

„V roku 2021 bol rozpočet múzea vo výške 2,21 milióna eur, na rok 2022 bolo plánovaných 2,15 milióna eur. Urobili sme opatrenia, ktorými sme plánovanú sumu navýšili o 841 588 eur na kapitálové výdavky, teda zveľaďovanie múzea a o ďalších 286 000 eur, ktoré sú určené na štandardnú údržbu a opravy,“ priblížil minister Jaroslav Naď.

Rezort tak celkovo navýšil rozpočet Múzea SNP o vyše 50 % na 3,28 milióna eur. Potvrdil tiež, že po presune múzea do zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR ostala jeho právna subjektivita zachovaná, inštitúcia sa nikam nesťahuje a nekoná sa ani jeho likvidácia či prepúšťanie zamestnancov.

„Práve naopak, koná sa výrazne väčšie financovanie a už dnes sa identifikujú konkrétne projekty, ktoré sa budú realizovať. Toto je odkaz strašeniu, ktorého sme boli svedkami,“ povedal.

V rámci navýšenia financií na údržbu budú medzi prvými realizované napríklad opravy striech, oplotenia múzea, hydroizolácie domčeka na Kališti, oprava oporného múru pri lietadle v areáli, plôch pod bojovou technikou v skanzene či partizánskych bunkrov v Kališti.

S reštaurovaním a konzervovaním zbierkových predmetov sú pripravené pomôcť v rámci už existujúcich projektov medzi OS SR a Vojenským historickým ústavom aj vojaci a počíta sa tiež s odbornými prácami akciovej spoločnosti rezortu obrany – Leteckých opravovní Trenčín.

V rámci stretnutia poukázal šéf rezortu obrany aj na problémy a zistenia Národného kontrolného úradu (NKÚ) z kontroly za roky 2016 až 2021.

„NKÚ našiel 29 zásadných pochybení. Je na riaditeľovi, aby sa s nimi vysporiadal. Bude tiež potrebné prijať opatrenia, ktorými sa nielen napravia tieto chyby, problémy a porušenia zákona, ale najmä aby sa zabránilo takémuto konaniu do budúcnosti,“ zdôraznil s tým, že transparentnosť je pre neho ľudsky aj politicky veľmi dôležitá a dbá na ňu vo všetkých organizáciách, ktoré zriaďuje MO SR.

„Za krátky čas od prechodu pod nového zriaďovateľa v zásade na prvý pohľad nemôžete vidieť žiadne zmeny, ale perspektíva pre múzeum je veľmi sľubná a myslím si, že keď sa takto stretneme o rok, budeme vidieť konkrétne výsledky, ktoré múzeum výrazne posunú. Pre mňa, ako historika, je jednou z priorít starostlivosť o zbierkové predmety,“ priblížil riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin a ocenil avizovanú pomoc tak ozbrojených síl, ako aj ostatných súčastí rezortu obrany.

Vedenie MO SR si spolu so zamestnancami múzea pozrelo tiež expozície a priestory múzea, kde sa bude realizovať pripravovaný projekt „Otvorený depozitár“. Navštívili tiež Vzdelávacie centrum Múzea SNP.


Pozri: MO SR.

Jedna odpoveď na “Múzeum SNP má v pôsobnosti rezortu obrany veľkú podporu a o polovicu väčší rozpočet”

Rozpočet múzea navýšili o 52 % oproti pôvodnému plánu, a to konkrétne o 841 588 eur na kapitálové výdavky, teda zveľadenie múzea a ďalších 286 000 eur, ktoré sú určené na štandardnú údržbu a opravy. Rozpočet Múzea SNP tak po novom predstavuje 3,28 milióna eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *