Kategórie
Tlačové správy

Kresťania podľa SODB 2021

O chvíľu začne kresťanský svet sláviť Vianočné sviatky. Pripravili sme si pre vás zaujímavé informácie zo SODB 2021 o kresťanoch na území Slovenskej republiky. Spomedzi 5 449 270 obyvateľov Slovenskej republiky sa k jednej z kresťanských cirkví prihlásilo 3 733 783 obyvateľov, čo predstavuje 68,5 % z celkového počtu obyvateľov.

SODB 2021

Kto sú kresťania podľa SODB 2021

Obyvatelia sa mohli slobodne v sčítaní v roku 2021 prihlásiť rôznym náboženským vyznaniam. Množinu kresťanských náboženstiev tvorili:

 1. Rímskokatolícka cirkev
 2. Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 3. Gréckokatolícka cirkev
 4. Reformovaná kresťanská cirkev
 5. Pravoslávna cirkev
 6. Evanjelická cirkev metodistická
 7. Kresťanské zbory
 8. Apoštolská cirkev
 9. Bratská jednota baptistov
 10. Cirkev adventistov siedmeho dňa
 11. Cirkev bratská
 12. Starokatolícka cirkev
 13. Cirkev československá husitská
 14. Novoapoštolská cirkev
 15. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi

Najpočetnejšie kresťanské cirkvi

Najpočetnejšími kresťanskými cirkvami sú Rímskokatolícka cirkev s počtom 3 038 511 veriacich, tvoriac 55,76 % všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a 81,4 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Druhou najpočetnejšou cirkvou je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 286 907, čo predstavuje 5,3 % obyvateľov Slovenska a 7,7 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Tretia najpočetnejšia cirkev na Slovensku je Gréckokatolícka cirkev s počtom veriacich 218 235, čo tvorí 4,0 % obyvateľov Slovenska a 5,8 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Nasleduje Reformovaná kresťanská cirkev, ktorá sa počtom veriacich 85 271 podieľa na obyvateľstve Slovenska v podiele 1,56 % a 2,3 % na celkovom počte kresťanov na Slovensku.

K Pravoslávnej cirkvi sa prihlásilo 50 677 veriacich, čo predstavuje 0,93 % obyvateľstva Slovenska a 1,36 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Ostatné kresťanské cirkvi majú spolu 54 182 veriacich, čo činí 1,0 % obyvateľov Slovenska a 1,5 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Zloženie kresťanov podľa rozšírených výsledkov

Rozšírené výsledky nám umožňujú hlbší pohľad na to, kto sú veriaci kresťanských cirkví. Vyberáme zaujímavé informácie o mužoch a ženách; a zložení veriacich cudzincov. Pozrieme sa aj na vek veriacich.

Kresťanskí cudzinci

Podiel cudzincov medzi kresťanmi bol nižší (0,3 %) ako podiel cudzincov v celkovej populácii (1,1 %). K jednej z kresťanských cirkví sa prihlásilo totiž 23,1 % cudzincov, avšak viac ako polovica (52,1 %) z nich neuviedla svoje vierovyznanie.

Spomedzi cudzincov je v absolútnych počtoch najväčší počet kresťanov so štátnou príslušnosťou Ukrajiny (3 126), Česka (2 756), Maďarska (2 736) a Poľska (2 414). Najvyšší podiel kresťanských veriacich je na Slovensku medzi cudzincami so štátnou príslušnosťou Poľska (55,72 %), Ukrajiny (49,31 %) a Srbska (43,96 %).

Kresťania podľa pohlavia

Medzi kresťanmi, rovnako ako medzi celkovou populáciou, prevládajú ženy. Kým medzi kresťanmi je pomer žien až 53,6 %, v celoslovenskej populácii je podiel žien menej výrazný, iba 51,1 %. Medzi oboma pohlaviami je výrazný rozdiel v podiele kresťanov. Ku kresťanstvu sa totiž hlási iba 64,7 % mužov, ale až 71,6 % žien, čo je rozdiel 6,9 %.

Kresťania podľa veku

Ku kresťanstvu sa hlási tretina detí do 15 rokov (66,1 %) a skoro rovnaký podiel obyvateľov v produktívnom veku (66,1 %), v prípade ľudí nad 65 rokov je podiel kresťanov však výrazne vyšší (78,6 %). Rozdiel medzi podielom kresťanov nad 65 rokov a pod 15 rokov je až 12,5 %.

Spomedzi kombinácií pohlavia a ekonomických vekových skupín je najvyšší podiel kresťanov u žien nad 65 rokov (81,8 %), nasledovaný podielom kresťanov medzi mužmi nad 65 rokov (73,7 %). Nasledujú ženy v produktívnom veku (15 – 64 rokov), medzi ktorými je podiel kresťanov 69,6 %, potom ženy do 15 rokov (66,4 %) a muži do 15 rokov (65,8 %). Najnižší podiel kresťanov je medzi mužmi v produktívnom veku – medzi nimi sa ku kresťanstvu hlási iba 62,6 % mužov.

Kresťania – vidiek verzus mesto

Vyšší podiel kresťanov sa vyskytuje vo vidieckom obyvateľstve, v ktorom tvorí až 78,4 %; v mestskom obyvateľstve je podiel kresťanov iba 59,3 %.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

2 odpovede na “Kresťania podľa SODB 2021”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *