Kategórie
Humanizmus

Dávajme si pozor na nebezpečných fundamentalistov

Ľudia, bdejte! (Julius Fučík)

Na kedysi existujúcej službe Vybrali.sme ktosi s prezývkou „krestan.krestan“ pridal 27. 10. 2012 dva odkazy na Wikipédiu.

Bol tam tento názor:

„Podľa katolíckej viery má byť štát podriadený cirkvi ako telo duši.“

Je to neprijateľný a nebezpečný názor!

Stále ožíva v bludných hlavách náboženská túžba po likvidácii demokracie. Napríklad akože nevinným odkazom na akýsi náboženský sviatok vo Wikipédii.

Obskúrna požiadavka, že suverénny štát má byť podriadený akejsi náboženskej organizácii narúša už slová z preambuly Ústavy Slovenskej republiky:

„…v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života…“

A spochybňuje hneď úvodné slová z Ústavy SR:

„PRVÁ HLAVA
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
Čl. 1
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

„Čl. 2
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“

Žiadne bludné predstavy, že štát má byť podriadený cirkvi.

„DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
Čl. 12
(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“

„Zvýhodňovať“ nemožno ani cirkev!

„Druhý oddiel
Základné ľudské práva a slobody
Čl. 24
(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.“

Pozri: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Bez náboženského vyznania je 1 296 142 občanov ( t. j. 23,79 %)

Archív:

Vybrali SME z 27. 10. 2012
Vybrali SME z 27. 10. 2012.
Vybrali SME z 27. 10. 2012
Vybrali SME z 27. 10. 2012.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 27. 10. 2012.

Jedna odpoveď na “Dávajme si pozor na nebezpečných fundamentalistov”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *