Kategórie
Zošity humanistov

Čo znamená výraz „humanizmus“

Rozhovor s Andrewom Copsonom.

Kategórie
Zošity humanistov

Bezbožnosť nie je amorálna

Článok docenta F. Kočiša v Učiteľ­ských no­vi­nách č. 28 z 28. 8. 2004 (Môže byť škola amo­rálna?) sa hemží vetami, pri čí­ta­ní kto­rých „každému triezvo uva­žu­jú­cemu človeku behá mráz po chrbte“.

Kategórie
Zošity humanistov

Ateizmus je skutočne problém občianskych práv

D. J. Grothe a A. Dacey popierajú, žeby ateizmus bol zá­le­ži­tos­ťou ob­čian­skych práv a od­mie­tajú myš­lienku, žeby si ne­ve­riaci mali voliť na po­li­tické miesta ne­ve­ria­cich. Autor ne­súhlasí ani s jed­ným z týchto názorov.

Kategórie
Humanizmus Osobné

Dnešný deň

Dnešný deň je pozoruhodný deň.

Kategórie
Humanizmus

O mizantropovi

Pokecová téma.

Kategórie
Humanizmus

Nekultúrny ateizmus

O jednom karikaturistovi ateizmu.

Kategórie
Knihy

Búrka

Úryvok z knihy Išeu Macek…

Kategórie
Humanizmus

O živote tu a teraz

Úvaha.

Kategórie
Humanizmus

Pieseň o priateľovi

Песня о друге.

Kategórie
Humanizmus Knihy Zošity humanistov

Tanec okolo tabule

Okienko humanistiky.